september 2020

Projekterende landskabsarkitekt

Årstiderne Arkitekter vinder og udvikler løbende spændende projekter, der profilerer hele bydele og sætter standarder for ambitiøs og bæredygtig arkitektur. Vi søger derfor en dygtig landskabsarkitekt med solid erfaring til projektering af urban natur og byrum til vores teams på tegnestuerne i Jylland.

Til vores tegnestuer i Silkeborg og Århus søger vi en projekterende landskabsarkitekt.

Opgaverne omfatter både selvstændige opgaver samt opgaver, der udføres i tæt samarbejde med tegnestuens bygningsarkitekter. Vores opgaver spænder vidt – fra det helt naturnære til friarealer og bydele.  Bæredygtighed, DGNB-certificering samt klimatilpasning er også emner som indgår naturligt i mange af vores projekter.

Du har i samspil med dine dygtige kolleger ansvar for at omsætte vores kunders drømme til virkelighed, når I sammen fx udarbejder nye grønne helhedsplaner for kommuners landskabs- og byrum, eller inddrager naturens detaljer i den urbane rammesætning, når by- og havemiljøer udvikles.

Et succesfuldt projekt afhænger i høj grad af, arbejdet med by- og landskabsrum i alle dets former – vi bestræber os på at skabe grønne miljøer, der understøtter samspillet med omgivelserne og styrker helhedsindtrykket.

Kan du se din egen fortsatte udvikling som landskabsarkitekt i tråd med, vores måde at anskue opgavens mange spændende facetter, så kan du være den nye kollega vi søger.

Det vil være en fordel hvis du:

  • Har minimum fem års projekteringserfaring
  • Kan detailprojektere på niveau for hovedprojekt og udbud
  • Kan udarbejde beskrivelser i henhold til BIPS
  • Kan arbejde med overslag og tidsplaner
  • Har praktisk erfaring fra byggeplads og kontakt til totalentreprenører samt fagtilsyn
  • Er rutineret i skitsering og konceptudvikling
  • Mestrer AutoCad og Revit

Det kræver mennesker at bygge for mennesker
Vores medarbejdere er vores stærkeste kort. Vi sætter hver gang det bedste hold, sådan at vi supplerer og styrker hinanden i projektarbejdet og bringer den enkeltes ekspertise i spil, for at sikre kvalitet og værdi.  I Årstiderne Arkitekter har vi en fælles tilgang og praksis til projektarbejdet, fordi vi ved at det sikrer en effektiv og værdiskabende styring gennem hele projektet. Derfor uddanner vi også alle vores medarbejdere i projektledelse. Vi arbejder i et uhøjtideligt miljø med en flad ledelsesstruktur, hvor der er fokus på både faglige og sociale arrangementer.

I Årstiderne Arkitekter er vi med hele vejen
Hele vejen betyder, at vi projekterer bygninger, byrum, bolignære friarealer, rekreative grønne områder, rådgiver bygherrer, leder byggeprojekter, sikrer miljø og bæredygtighed, udvikler digitale løsninger og involverer brugerne.

Vi vægter dialog, vidensdeling og en god og tæt kommunikation meget højt, både internt og i forhold til de involverede parter, og naturligvis også overfor kunden. Hos os er kunden i centrum – vi stræber efter at være tæt på kunden i hele processen, så vi sikrer, at vi udarbejder gode løsninger og skaber værdi for kunden og brugerne.

Lyder det som noget for dig?
Så send gerne en motiveret ansøgning og et CV via nedenstående link.

Søg stilling

Vi holder samtaler løbende så send gerne din ansøgning hurtigst muligt og senest den 27. september 2020.

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte teamleder Allan Overkær på telefon: 7024 1056.

 

Årstiderne Arkitekter er en af Danmarks største arkitektvirksomheder med 250 ansatte og mere end 30 års erfaring indenfor arkitektur og byggeri. Vores medarbejdere er fordelt på vores tegnestuer i København, Aarhus, Silkeborg, Herning, Gøteborg i Sverige og Nesbyen i Norge.

Den 1. marts 2018 blev Årstiderne Arkitekter en del af Sweco Danmark og Sweco Architects. Det betyder, at du bliver en del af en stor, multidisciplinær rådgivningsvirksomhed, hvor du får mulighed for at samarbejde på tværs af fagligheder og projekter.