november 2018

Vindere af Spidsen i Ørestad

På Ørestadens sidste byggefelt ”Spidsen” opføres et boligprojekt, som med sin visionære tilgang til bæredygtighed, sætter nye standarder for bæredygtigt byggeri. UN17 Village implementerer som det første byggeri nogensinde samtlige af FN’s 17 verdensmål i ét samlet bygningsdesign.

UN17 Village har en helt særlig placering på spidsen af Ørestad afgrænset af de vidstrakte naturarealer på Amager Fælled. Projektet fuldender de seneste 25 års udvikling af Københavner-bydelen, Ørestad Syd. Retten til at bygge på den prestigefulde grund er vundet af NREP, Lendager Group, Årstiderne Arkitekter, Moe Rådgivende Ingeniører og Arup Engineers. Som noget nyt, har holdet benyttet FN’s 17 verdensmål som designværktøj, og bebyggelsen sætter helt nye standarder for bæredygtigt byggeri, fordi samtlige mål er omsat til konkrete løsninger i ét ambitiøst byggeprojekt.

Bebyggelsen konstrueres af genbrugsmaterialer med minimal afgasning. Når den står færdig, vil den derfor opfylde de højeste krav til fysisk og psykisk velvære. Desuden vil UN17 Village anvende 100 % vedvarende energikilder, og kunne indsamle 1,5 mio. liter regnvand om året til recirkulering og rekreativt brug.

FN’s 17 verdensmål som designværktøj
UN17 Village vil med sin visionære tilgang sætte helt nye standarder for bæredygtigt byggeri. I arbejdet med projektet er FN’s 17 verdensmål for første gang anvendt som et decideret designværktøj, hvor samtlige mål er omsat til konkrete løsningsmodeller indenfor seks fyrtårnsprojekter – her er sundhed, fællesskab, vand, biodiversitet, materialer og energiforsyning defineret som seks fokusområder, der vil samle verdensmålene i ét ambitiøst byggeprojekt i Ørestad.

Blandt andet er det visionen, at bebyggelsen skal anvende 100 % vedvarende energikilder, rumme boliger som opfylder nogle af de højeste krav til fysisk og psykisk velvære, og være i stand til at indsamle 1,5 mio. liter regnvand om året til recirkulering og rekreativt brug.

Genfortolker landsbyens nære fællesskaber
UN17 Village er designet med flere forskellige boligtypologier, der tilsammen skaber grundlag for en mangfoldig og robust bydel, hvor mennesker uanset familiestruktur eller alder kan bo.

Byggeriet vil rumme familieboliger, fællesskabsboliger, fleksible boliger, minimale boliger og seniorfællesskaber, som hver især vil henvende sig til forskellige brugergrupper. Samtidig designes 3.000 m2 af det samlede UN17 Village som fællesfunktioner, der skal fungere som samlingssteder for bebyggelsens beboere, og tilmed også invitere resten af Ørestaden indenfor, så der skabes en levende og tilgængelig bydel.

”Med tanke på at skabe en landsby vil bebyggelsen med sine forskellige boligtypologier imødekomme beboere på tværs af generationer og skiftende familiemønstre. UN17 Village er udformet med fokus på tryghed, det nære miljø og med mange faciliteter og steder, hvor områdets beboere kan mødes på tværs af kvarteret og hele Ørestad,” fortæller Andreas Olrik, der er kreativ leder hos Årstiderne Arkitekter.

Afslutningen på 25 års udvikling af Ørestad
UN17 Village har en helt særlig placering på spidsen af Ørestad på kvarterets sidste byggefelt mod syd. Projektet fuldender således de seneste ca. 25 års udvikling af Københavner-bydelen.

Village er udformet, så overgangene mellem naturen, byen og bebyggelsen bliver hensigtsmæssige, og så gårdrum og udearealer tager højde for bl.a. vindforhold, sol og udsigtslinjer. Derudover vil UN17 Village udnytte og videreudvikle områdets helt særlige landskabelige kvaliteter med fokus på rekreativt brug af vand, beplantning, biodiversitet og dyreliv. Dermed vil bebyggelsen indgå i naturlig symbiose med sine omgivelser.

For yderligere information:
Andreas Olrik, kreativ leder, Boliger
T: +45 7024 2114 E: aol@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: aas@aarstiderne.dk

Alle visualiseringer af udarbejdet af TMRW