juni 2018

Den Blå Kant

 

En omfattende transformation af Svendborg Havn er netop sat i gang med udpegelsen af Sweco Architects, EFFEKT, WTM Engineers og ArcGency som vindere af projektkonkurrencen ”Den Blå Kant”. Projektet, der gennemføres for Svendborg Kommune, dækker et areal på i alt 8 hektar, og skal projekteres i flere etaper over de kommende år.

Visionen for projektet er at stormflods- og skybrudssikre havnen, og samtidig skabe sammenhængskraft på tværs af området ved at styrke de eksisterende kulturmiljøer og tilføre rekreative og sociale værdier til havnen – dermed også til Svendborg by som helhed. Her er der arbejdet indgående med at få løsningerne tilpasset de etablerede miljøer og stedspecifikke forhold langs kanten, så livet på havnen kan fortsætte uhindret, mens etableringen pågår.

”Vi er utrolig glade for, at vi som team skal gennemføre dette ambitiøse projekt, der rummer mange spændende problemstillinger og udviklingspotentialer, og som forener klimasikring med byrum, aktiviteter og byliv. Det har været en kompleks, men samtidig spændende proces at arbejde med projektet i udviklingsfasen, og vi glæder os til at komme i gang med at realisere vores forslag,” fortæller Mads Stenbæk Jakobsen, direktør hos Sweco Architects.

Klimasikring – Den Blå Kant
Svendborg Havn er i dag udsat i forhold til oversvømmelser og ekstreme klimahændelser, og et af projektets hovedgreb er derfor at etablere en klimasikringskant på havnens yderside, som sikrer den indre havn mod oversvømmelser op til tre meter. Ved at undgå en stor, afskærmende barriere langs havnekanten, sikres samtidig byens visuelle og fysiske kontakt til vandet.

Klimasikringsstrategien er en kombination af forskellige tekniske tiltag, som integreres i de nye rekreative byrum og moleanlæg, men som formår ikke at fremstå som tekniske installationer i byrummet, og størstedelen af de anvendte stormflodsløsninger er integreret som design- og aktivitetselementer i de nye byrum – eksempelvis etableres der et nyt havnebad, en promenade, et værkstedsområde med maritime fritidstilbud og en ny havnepark med forskellige muligheder for aktiviteter. Havneparken vil forbinde bymidten med havnemiljøet, og samtidig være med til at understøtte Svendborgs position som idrætsby.

Med afsæt i havnens unikke kulturmiljøer
Svendborg Havn består i dag af forskellige maritime kulturmiljøer med hver sin særlige karakter – fra den kulturhistoriske træskibshavn og den industrielle gasværksgrund til den sydlige del af havnen, der er præget af lav bebyggelse med høj bevarings værdi og maritime fritidstilbud.

Transformationen af Svendborg Havn vil have en nænsom tilgang til den store, kulturhistoriske værdi, som er tilstede i Svendborg, og projektet skal gennemføres med afsæt i det eksisterende og i delområders unikke karakter. Den store forskellighed bliver afsæt for den videre udvikling, der vil underbygge og styrke værdierne i hvert enkelt område, så havnen i fremtiden vil rumme tilbud og muligheder for endnu flere brugergrupper.