Viborg Baneby

10 | 01 | 2018

Årstiderne Arkitekter har af Birch Ejendomme fået til opgave at tegne ca. 128 udlejnings-boliger i Viborgs ny bydel Viborg Baneby.  Vi har udarbejdet en attraktiv og tidssvarende bebyggelse, der tilbyder boliger i varierende størrelse, med henblik på at tiltrække en bred og sammensat beboergruppe.

Årstiderne Arkitekters forslag består af en bebyggelse i 4-6 etager, der danner ryg mod de primære veje, samt to stænger i 3 etager i varierende længde, tilpasset den nære konteksts skala og arkitektur. Bebyggelsen er placeret på Banebyens kant og grænser ud mod Viborg Indre Ringvej, som den tilkobles via ny vejføring. Mod Indre Ringvej bygges op til 6 etager for at markere områdets kant, hvorimod der ind mod den kommende Banebys blandende bebyggelse og mange kommende boliger trappes ned til tre etager. Mellem boligbebyggelsens stænger udlægges det centrale område til parkering og flerfunktionelle, grønne områder til gavn for områdets beboere. Der er indtænkt gode stiforbindelser til de omkringliggende områder og indarbejdet bæredygtige tiltag, som f.eks. rigelig beplantning af træer langs stier, veje og i fællesområderne, samt grønne tage på bygningerne.

De 128 etageboliger varierer i størrelse fra 75-125 m2 – alle med private uderum. I stueetagen råder boligerne over mindre, private haver, hvorimod boligerne på etagerne har terrasser eller altaner. De private haver er så vidt muligt vestvendte, så aftensolen udnyttes fuldt ud. Bebyggelsens arkitektur er nøgtern og funktionel, og udføres i gedigne materialer såsom tegl, inspireret af områdets eksisterende bebyggelse.

Viborg Baneby er et bynært og attraktivt udviklingsområde, der er i fuld gang med at overgå fra ældre erhvervs-område til levende og bæredygtig bydel, der vil styrke liv og aktivitet i Viborg. Området er tæt knyttet til den eksisterende infrastruktur og Viborg midtby, og skal, når det er fuldt udbygget, rumme bl.a. boliger, erhverv, gymnasium og plejehjem.

Helhedsplanen er udarbejdet med afsæt i en byplankonkurrence, afholdt i samarbejde mellem Realdania og Viborg Kommune, og boligbebyggelsen her skal efter planen stå klar i 2020 og udvikles i samarbejde med Viborg Kommune og Birch Ejendomme.

Alle nyheder