november 2018

Udvidelsen af Hempel skudt i gang – et nyt campus i Vidensbyen

Udvidelsen af malingleverandøren Hempels kontor-, forsknings- og testfaciliteter i Lyngby understøtter virksomhedens fremtidsvisioner om innovation og global vækst og tilmed hele områdets mål om at blive en førende videns- og universitetsby i Europa.

Udvidelsen af Hempel rummer et nyt R&D- og testcenter, en ny kontorbygning (HQ2), samt en ombygning af virksomhedens eksisterende testcenter til nye kontorfaciliteter. Første etape af udvidelsen, som rummer det nye R&D- og testcenter, blev skudt i gang med første spadestik tirsdag d. 27. november.

Det nye byggeri genfortolker centrale arkitektoniske elementer fra Hempels eksisterende hovedkvarter og skaber et sammenhængende Hempel Campus på i alt ca. 20.000 m2.

En del af Vidensbyen – en udvidelse, som understøtter forskning og udvikling
Hempels nye R&D- og testcenter vil samle faciliteterne fra den eksisterende testbygning og R&D-center, og bliver et globalt omdrejningspunkt for forskning og innovation. Visionen med udvidelsen er at skabe de bedste vilkår for, at Hempel som virksomhed kan vokse og udvikle sig med fokus på nye produkter, ny produktionsteknologi, forskning og samarbejder med førende universiteter. Det nye R&D- og testcenter huser laboratorier, testfaciliteter og parkeringspladser på taget. Bygningen bliver arbejdsplads for ca. 100 mennesker – heriblandt ca. 40 udenlandske forskere og specialister fra hele verden.

Hempels hovedkvarter ligger umiddelbart nord for DTU Campus og er placeret i en klynge af vidensbaserede erhverv, som i dag udgør Vidensbyen i Lyngby. Med udvidelsen forstærker Hempel sin profil som omdrejningspunkt for forskning og innovation, hvilket understøtter hele Vidensbyens vision om at blive et af Europas førende videns- og universitetsområder med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab.

I projektets anden etape opføres den nye kontorbygning, HQ2, i tillæg til den nuværende HQ1, og når udvidelsen af Hempel står færdig, vil de samlede faciliteter udgøre et helt nyt Hempel Campus, som vil ligge eksponeret ud til den befærdede Helsingørmotorvej og brede sig på begge sider af Lundtoftegårdsvej. Over vejen etableres en gangbro, som vil binde hele hovedkvarteret sammen på tværs og skabe en visuel port til Vidensbyen i Lyngby. Fremover vil forbipasserende således få oplevelsen af at køre “igennem Hempel”.

Udvidelsen af Hempel vil trække tydelige arkitektoniske referencer til virksomhedens eksisterende hovedkvarter, som Årstiderne Arkitekter tegnede tilbage i 2013. På den måde skabes sammenhæng i Hempels hovedkvarter som helhed. Blandt andet vil den ikoniske trappe, som er kendetegnende for HQ1, genfortolkes som et centralt motiv i det nye byggeri.

For yderligere information:
Anders Lyhne, kreativ leder, Erhverv
T: +45 7024 1063 M: +45 6137 5391 E: al@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: aas@aarstiderne.dk