august 2018

Sluseholmen

Anden etape i udvidelsen af Sluseholmen i Sydhavnen er i gang, og på områdets største grund – Byggefelt L - tegner vi en ny boligkarre.

Den nye boligkarré dækker 22.500 m2 og indeholder boliger, erhverv og en ny boligtype, iværksætterboliger, som kombinerer lejligheder med små erhvervslokaler til fx butik, galleri eller værksted. Iværksætterboligerne er placeret på karreens østlige side, hvor facaderne åbner sig op mod gaden og inviterer bydelens beboere og besøgende indenfor.

Den arkitektoniske inspiration er hentet i kanalbyer som Hamborg og Amsterdam, og ved at arbejde med en variation i materialer og detaljering skabes 24 individuelle ’byhuse’ langs karreens facader, så den samlede bebyggelse fremstår varieret og levende i sit udtryk.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Danica Pension, som er bygherre, og med KPC som er hovedentreprenør. Boligkarreen forventes at stå færdig i foråret 2020, og er den tredje boligkarré på Sluseholmen tegnet af Sweco Architects.