Sif Parken

09 | 10 | 2017

Årstiderne Arkitekter tegner flere boliger i Silkeborg.

Årstiderne Arkitekter står bag arkitekturen i et nyt boligbyggeri, der skal opføres i Silkeborg. Byggeriet er centralt beliggende ved byens tidligere stadion, kun en kilometer fra Silkeborgs centrum, men samtidigt tæt på rekreative naturområder i form af skov og Gudenåen.

Det ny boligområde består af fire punkthuse, hver på fem etager, der huser i alt 80 lejligheder af varierende størrelse. Der har i udviklingen af boligerne været fokus på, at området skulle henvende sig til en bred og varieret beboerskare, fra seniorer og aleneboende til par og børnefamilier.

Lejlighederne har alle private altaner, og de flerfunktionelle udeområder mellem bygningerne er udformet, så de rummer både parkering og mindre, private haver.

Den ny boligbebyggelse indskriver sig i de omkringliggende beboelseskvarterer, hvor Årstiderne Arkitekter desuden har tegnet den markante boligbebyggelse Thors Have samt plejecentret Marienlund. Arkitekturen er tilpasset den nærliggende, lavere boligbebyggelse, og punkthusene opføres derfor i tegl med murede detaljer på facaderne, der er holdt i et nøgternt og nutidigt udtryk.

Den ny bebyggelse har fået navnet SIF-Parken; et navn, der både refererer til Silkeborgs fodboldhold, der tidligere hørte til i området, og til Thors hustru Sif, der skildres som den smukkeste blandt kvinder. Boligerne, der alle er udlejningsboliger, udvikles med Birch & Co som bygherre og PFA Ejendomme som endelig ejer. Hele området vil efter planen stå færdigt i 2020.

Alle nyheder