Rejsegilde på Kongegården

03 | 10 | 2017

Der blev i sidste uge afholdt rejsegilde på boligbebyggelsen Kongegaarden, nær Silkeborg Centrum.

Boligområdet, der rummer 132 blandede boliger og en dagligvarebutik, er et miks af alment og privat byggeri, i form af af private rækkehuse og alment etagebyggeri. Den varierede arkitektur skaber både homogenitet og mangfoldighed i bygninger og i området.

Etageboligerne er udformet som mindre blokke på 3-4 etager, udformet i teglsten i forskellige nuancer, med forskydninger i facaden samt altaner og balkoner, med henblik på at skabe et levende facadeudtryk. Rækkehusene opføres i 2 etager med saddeltag, som en fortolkning af de ældre huse i det nærliggende villakvarter.

Udearealerne i området er primært forbeholdt gående og cyklende, og er derfor velegnede til ophold og leg, og boligernes mindre haver et placeret, så de har middags- og aftensol.

I området findes desuden en eksisterende industribygning, der bevares og integreres i bebyggelsen. Her etableres en dagligvarebutik i bygningens stueetage og boliger i to etager ovenpå. Bebyggelsen rummer villakvarterets kvaliteter i form af et miljø, som fremmer liv og fællesskab og giver stor tryghed til beboerne.

Årstiderne Arkitekter er totalrådgivere på projektet, og bygherre er AAB Silkeborg, samt Jørgen Friis Poulsen a/s.

Alle nyheder