oktober 2020

Nyt boligområde bliver sidste brik i udviklingen af Viby Syd

Et team bestående af Årstiderne Arkitekter og KPC er udpeget til sammen at designe og opføre et helt nyt boligområde i Viby Syd ved Aarhus med i alt 10.000 kvm. bebyggelse fordelt på både boliger og dagligvarebutikker. Det nye kvarter placeres på en grund mellem boligområdet Rosenhøj, retailparken Mega Syd, Viby Gymnasium og Søndervangsskolen. Visionen for projektet er derfor at skabe et kvarter, som via byrum og gennemgående stiforbindelser skal binde hele Viby Syd sammen.

Det nye bykvarter kommer til at ligge i Aarhus-forstaden Viby Syd, der i disse år gennemgår en gennemgribende byudvikling med bl.a. store grønne områder, den nye letbane, god infrastruktur, indkøbsmuligheder og både skoler og uddannelsesinstitutioner tæt på. Kvarteret tegner sig således ind i udviklingen af hele forstaden, og skal fungere som et attraktivt område, der ikke blot vil tiltrække nye beboere, men som også skal blive et aktivt samlingssted for alle Vibys borgere.

”Vi glæder os utrolig meget til at udvikle dette område, der på grund af sin beliggenhed vil fungere som en lynlås, der skal binde alle de omkringliggende funktioner sammen. I udviklingen af projektet har vi arbejdet indgående med at forstærke de kvaliteter, som allerede findes i området og kombinere dem i et mangfoldigt boligområde, der skal tiltrække forskellige mennesker i forskellige livsfaser,” fortæller Peter Iversen, der er kreativ leder hos Årstiderne Arkitekter.

Kvarteret vil bl.a. indeholde etageboliger, rækkehuse og et markant punkthus i seks etager ud mod Ringvej Syd, der markerer ankomsten til området.

Stisystemer og bypladser skal understøtte tryghed og liv i bydelen
Det nye boligkvarter opbygges omkring en række grønne gårdrum og bypladser, og bindes sammen af gennemgående stisystemer, der kobler sig på de eksisterende systemer i Viby Syd – på den måde trækkes forbipasserende naturligt ind gennem kvarteret.

”Visionen er at skabe et område, der giver kvalitet til nuværende beboere, studerende, forbipasserende og selvfølgelig også nye beboere – et område, hvor folk kan færdes trygt og som vil give oplevelser og muligheder for forskellige fællesskaber. Med stiforløbene og mindre, varierede bygningsmasser sikrer vi, at beboerne aldrig føler sig fanget i en gyde og altid har et overblik over området, hvilket er et centralt, tryghedsskabende element,” fortæller Peter Iversen.

Bebyggelsen i området bliver kendetegnet af varierende højder og er udformet i en menneskelig skala, så det bliver et rart og overskueligt boligområde for beboerne. Arkitekturen genfortolker en række velkendte motiver fra Aarhus’ klassiske boligkarreer – bl.a. saddeltage, som skaber et blødt og imødekommende arkitektonisk udtryk.

Det er Boligforeningen Århus Omegn og Alboa som har udstedt projektkonkurrencen.

For yderligere information:
Peter Iversen, kreativ leder, Årstiderne Arkitekter
T: +45 9628 0822 M: +45 3068 2010 E: pri@aarstiderne.dk