august 2018

Ny politistation i Herning

 

Vi tegner ny politistation i Herning, der bliver sæde for Midt- og Vestjyllands Politi samt Herning Lokalpoliti. Den nye politistation bliver et tidssvarende byggeri med en stærk arkitektonisk fremtoning – samtidig er der lagt vægt på at skabe en funktionel og stimulerende arbejdsplads for de mange medarbejdere, som hver dag skal have sin daglige gang i de nye bygninger.

Den nye politistation bliver placeret centralt i Herning – midt i byens aktiviteter og hovedfærdselsårer og tæt på Retten i Herning. Politistation bliver ca. 2000 kvadratmeter fordelt på tre etager med varierende funktioner – bl.a. arrest og de tilhørende funktioner, kontoretager til medarbejdere på politistationen samt en borgermodtagelse til borgere med et ærinde i bygningen. Under terræn etableres kælderetager samt parkeringskælder til politiets biler.

Ambitionen for vinderforslaget har været at skabe en bygning, som arkitektonisk er i tråd med Politiets værdier og understøtter gode, smidige arbejdsgange for bygningens Politi-medarbejdere. Samtidig er det en funktionelt gennemtænkt bygning med forskellige funktioner integreret under samme tag.

”En politistation vil, i kraft af sin funktion, altid være et identitetsbærende byggeri, og vi har derfor lagt et stort arbejde i diskret at indarbejde Politiets solide værdier i arkitekturen, så bygningen udtrykker det, den er – Politiets nye sæde i Herning,” fortæller Peter Kristiansen fra Sweco Architects.

Eksempelvis er der arbejdet aktivt med facadeudtryk og bygningens orientering ift. den omkringliggende by, så det nye hovedsæde integrerer sig naturligt i sine omgivelser.

I udformningen af bygningen har der været fokus på at skabe et godt indeklima, hvor alle arbejdspladser eksempelvis er orienteret mod øst, vest og nord, så direkte solophedning fra syd undgås – tilmed er der arbejdet med arkitektonisk integreret solafskærmning. Disponeringen af Politistationens kontoretager og placering af bygningens vinduer er sket med øje for, at organisationen kan ændre sig løbende – derfor er etagerne disponeret så indretningen kan ændres og tilpasses over tid.

Bygningsstyrelsen er bygherre på projektet og har udvalgt teamets forslag på baggrund af bygningens hovedkomposition, den arkitektoniske fremtoning og den funktionelle inddeling mellem etagerne.

Opførelsen af den nye politistation påbegyndes i efteråret 2018 og forventes afsluttet i efteråret 2019. Vinderforslaget er udarbejdet i team med KPC og Rambøll.