Niels Hemmingsens Gade

14 | 06 | 2017

Årstiderne Arkitekter har fået den spændende opgave med transformation og revitalisering af den tidligere Hotel- og Restaurantskole i Niels Hemmingsens Gade 24, i hjertet af København.

Ejendommen skal tilføres nyt liv og nye funktioner, der styrker udviklingen i området, som det netop er sket med omdannelsen af naboejendommen Postgården i Købmagergade. I stueetagen og i kælder bliver der etableret butikker og måske restauranter, der sikrer liv ind og ud af bygningen, og de øvrige etager vil fremover rumme tidssvarende, fleksible kontorer.

Ejendommen blev oprindeligt opført for Sparekassen for København og Omegn i 1868, og fungerede som bank helt frem til 2003, hvorefter Hotel- og Restaurantskolen overtog ejendommen. I 2010 flyttede skolen ud af byen, og siden har ejendommen stået ubenyttet hen.

Den oprindelige ny-klassicistiske bankbygning er tilbygget og ombygget ad flere omgange. Først udvidet med fløj mod Valkendorfsgade i byzantinsk stil, så udbygget mod gården, og siden er fløjen mod Niels Hemmingsens Gade forlænget frem til Gråbrødre Torv og langs Løvstræde, så ejendommen afslutter karrebebyggelsen med Postgården mod Gråbrødre Torv og Helligåndskirken. I forbindelse med den seneste tilbygning i 1939 fik ejendommen sit nuværende ny-klassicistiske udseende mod gaden, og sit nøgterne, modernistiske udseende mod gården.

I den forstående transformation vil den bevaringsværdige ejendom blive renoveret og nænsomt bearbejdet, med dyb respekt for husets arkitektur og særkender og i tæt dialog med de ansvarlige bygningsmyndigheder.

Ejendommen åbnes mod gaden med nye, store butiksvinduer, og på de øvrige etager optimeres dagslyset med større vinduer mod gård og gade, med henblik på at sikre attraktive og tidssvarende retail- og kontorlejemål.  Der etableres nye ovenlys og tagvinduer, og en ny elevator og hovedtrappe sikrer niveaufri adgang udefra. Uderummene vil blive bearbejdet, blandt andet bliver der indrettet taghaver i flere niveauer. I gården vil en enkelt facade blive begrønnet som en lodret have og gårdrummet indrettes, så det kan rumme flere aktiviteter.

Ejendommen rummer flere spændende og særlige rum, bl.a. den forhenværende bank-sal, der kan fremvise hvælvede lofter, gyldne søjler og sirlige detaljer i glas, træ og smedejern. Disse detaljer, og andre særkender for ejendommen, vil indgå i en respektfuld bearbejdning af lokalerne.

Vi er med begejstring gået i gang med de analytiske faser af opgaven, og ser frem til at kunne bidrage til det urbane liv i kvarteret omkring Helligåndskirken, Postgården og Gråbrødre Torv, med en smuk og karakterfuld bygning, der vil danne rammen om ca. 250-300 arbejdspladser samt bidrage til et godt butiksliv i gadeplan.

Alle nyheder