Lindbjergskolen

24 | 02 | 2017

Årstiderne Arkitekter har med KPC som totalentreprenør netop vundet konkurrencen om Lindbjergskolen udenfor Herning, en ny 4  sporet folkeskole med idrætsfaciliteter.

Vi har skabt vores forslag under arbejdstitlen: Lindbjergskolen – 360 grader leg, læring og bevægelse, og designet en levende skole, forankret i Gjellerup og Hammerum, og i det dynamiske fritidsliv, der findes i området.

Vi har haft fokus på at skabe inkluderende læringsrum, der kan tilpasses mange måder at lære på, så hver enkelt elev har mulighed for medindflydelse på arbejdsformen, og er tilpas i netop de læringsformer, der understøtter den enkeltes koncentration og trivsel. At eleverne interagerer direkte med bygningen, og indretningen formes efter pædagogik og fantasi, så eleverne erfarer og bliver klogere ved at være i og bruge rammerne i skolen. Forslaget skaber således tæt sammenhæng mellem læring, pædagogik og skolens fysiske rammer.

Lindbjergskolen er skabt med tanke på børn og unge fra Hammerum og Gjellerup, og på pædagogernes og lærernes behov, samt på de mange mennesker, der vil anvende skolen og hallerne som fritidstilbud. Derfor har vi skabt Lindbjergskolen som et minisamfund, hvor skole og fritid kan smelte sammen og fungere side om side. Hvor faciliteter og lokaler kan få dobbelt udnyttelse og bruges hele dagen, og hvor mødet mellem skolens elever og områdets aktive borgere dagligt beriger hinanden ved netop at være under samme tag – i samme by! Det er en skole, der er skabt til personaliseret, aktiv læring, med vægt på nysgerrighed, bevægelse og skaberkraft og ikke mindst stærke interne fællesskaber; Den lille skole i den store.

Leg og bevægelse er en stor del af skolens identitet, og sammenbygningen med den eksisterende sportshal og placeringen af nye bevægelseshaller skaber helt nye muligheder for idræt og bevægelse i Hammerum og Gjellerup. Udformningen af skolens udearealer er ligeledes af stor betydning for skolens arkitektur og funktionalitet, idet udearealerne spiller en aktiv rolle, både internt i skolen, og i den måde, skolen indtegner sig i omgivelserne. Vi har designet et ”bevægelsesloop” der løber hele vejen rundt om skolen, og hen over skolen og derved sikrer, at skolen ikke har en bagside. Loopet er en bane, et flow, en passage, der kan bruges til at komme fra ét område på skolen til et andet, eller bruges til løb, til cykling eller en tur på løbehjul. Loopet markerer subtilt Lindbjergskolens ydre grænse, indenfor hvilken leg, læring og bevægelse primært befinder sig. Samtidig kobler loopet sig på de eksisterende stisystemer, så børnene trygt kan cykle til skole hvad enten de går i indskoling, mellemtrin eller udskoling. Som en rød tråd understøtter loopet sammenhængen i hele skolen og styrker identiteten i form af et samlet, flerfunktionelt hele, der kan rumme et utal af aktiviteter, altid med børnene og fagligheden som den røde tråd.

Lindbjergskolen skal rumme ca. 1000 elever, og erstatter to nærliggende skoler, der nedlægges ved etableringen af Lindbjergskolen. Det bliver en arbejdsplads for en ny og sammensat medarbejdergruppe og det bliver rammerne for et fortsat aktivt fritidsliv i Hammerum og Gjellerup.

 

Alle nyheder