august 2020

Laksegade Øst – her er planerne for området ved Danske Banks ikoniske hovedsæde

I efteråret 2019 blev lokalplanen for Laksegade Øst vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation, og i foråret 2020 kunne Thylander Group og KanAm Grund Group med den tyske pensionskasse Ärzteversorgung Westfalen-Lippe offentliggøre, at de har overtaget Danske Banks 43,000 kvm. store hovedsæde i en historisk milliardhandel. Dermed er vejen banet for, at transformationen af kvarteret og det ikoniske bygningskompleks ved Holmens Kanal kan begynde.

Det er Årstiderne Arkitekter, der står bag lokalplanen, som med visionen ”et kvarter på vej tilbage til byen” ønsker at åbne det lukkede bykvarter og store bygningskompleks op mod den resterende by. Med en udvidelse af City Bymidte vil kvarteret således blive en aktiv del af det centrale København, når Danske Bank om få år forventeligt rykker ud af kompleksets bygninger.

”En helt central vision for lokalplanen er at åbne kvarteret og dets mange bygninger op mod byen og invitere offentligheden indenfor. Ved at etablere en ny gadebelægning i de indre gader samt en lang række åbninger i bygninger og gadeforløb, og ved at tilføre kvarteret flere forbrugerrettede funktioner som fx butikker og restauranter, vil planen fuldstændig revitalisere området, og gøre det til en aktiv og hyggelig del af Københavns bymidte. En kombination af butikker, restauranter, caféer, hotel, og muligvis boliger og en langt større variation af kontorbrugere vil sikre liv i de i dag stille ’bankgader,” fortæller arkitekt MAA Rasmus Tøgern, som er kreativ chef hos Årstiderne Arkitekter.

Lokalplanen lægger op til, at kompleksets mange bygninger, hvor det er muligt, skal åbnes mod den omkringliggende by med store vinduespartier i stueplan for derved at skabe grundlag for nye erhvervs- og butikslejemål med en attraktiv beliggenhed. Hele transformationen skal gennemføres med respekt for kvarterets originale arkitektur, som bl.a. tæller en række bevaringsværdige københavnerejendomme samt fem fredede ejendomme – henunder det velkendte Erichsens Palæ mod Kongens Nytorv, der er opført i 1797-1801 af arkitekt C.F. Harsdorff.

Nye pladser i byen og gågadeforløb
”Det nye kvarter ligger tæt på nogle af Københavns største trafikknudepunkter og attraktioner med bl.a. Kongens Nytorv, Nyhavn og Christiansborg, hvorfra byens gående trafik let vil kunne tiltrækkes. Med kvarterets eksisterende gadeforløb og bygningernes indbyrdes placeringer ser vi gode muligheder for at skabe en række nye bypladser i kvarteret, som giver mulighed for udeservering og ophold. Dette vil bidrage til et levende gadebillede, hvor københavnere og besøgende vil stoppe op og opholde sig,” fortæller Rasmus Tøgern.

Planen lægger op til, at kvarterets indre gader – bl.a. Laksegade, Vingårdstræde og Asylgade – skal omdannes til et gågademiljø med ny belægning og beplantning, hvor trafikforholdene ændres, så færden i højere grad bliver på fodgængernes præmisser, og hvor besøgende kan færdes trygt imellem de mange nye butikker og byrum.

Thylander Gruppen forventer at fortsætte med en videreudvikling af lokalplanen i tæt samarbejde med Københavns Kommune og Indre Bys Lokaludvalg

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Capital Investment og Aberdeen Standard Investment.

For yderligere information:
Rasmus Tøgern, kreativ chef, Årstiderne Arkitekter
M: +45 2217 9807 E: rt@aarstiderne.dk

Morten Laasholdt, presseansvarlig
M: +45 31 17 71 17 E: morten.laasholdt@sweco.dk