oktober 2018

Kunstnerkarréen præcertificeret til DGNB guld

Grundet et stort fokus på sociale og miljømæssige kvaliteter er boligbyggeriet Kunstnerkarréen blevet præcertificeret til DGNB Guld. Kunstnerkarréen er et nyt boligområde med tæt-lav bebyggelse i Ørestad Syd omgivet af Kalvebod Fælleds vidtstrakte natur.

Med guld-præcertificeringen kan Kunstnerkarréens kommende beboere se frem til at flytte ind i boliger, hvor indeklimaet lever op til nogle af de højeste krav indenfor bæredygtighed, og som dermed vil være rare og sunde at bo og opholde sig i – eksempelvis er der kun anvendt byggematerialer med lav afgasning og uden miljøskadelige stoffer.

Derudover har projektet et stort fokus på private udearealer, hvor alle boliger er indrettet med private terrasser eller altaner. Hertil etableres også fælles udearealer med varierende opholdsmuligheder for både unge, familier, enlige og ældre, så boligområdet bliver mangfoldigt og attraktivt for forskellige beboergrupper.

Præcertificeringen skyldes også, at der i byggeriets udførelsesfase er stillet høje krav til håndværkernes maskiner og til indretningen af byggepladsen med fokus på at skabe sikre og gode arbejdsforhold. Derudover arbejdes der aktivt med korrekt sortering af byggeaffald, så dette kan genanvendes.

Præcertificeringen er givet ud fra en vurdering af byggeriets projektmateriale og det nuværende stadie i udførelsesfasen. Når byggeriet står færdigt i 2019 er målet, at Kunstnerkarréen vil opnå den endelige DGNB Guld certificering. Årstiderne Arkitekters bæredygtighedsteam følger løbende arbejdet på byggepladsen, og vejleder bygherre og de udførende, så kravene til den endelige certificering overholdes.

For yderligere information:
Henriette Falk Olesen, DGNB-auditor og arkitekt cand. polyt.
T: +45 9628 0803 M: +45 2829 6581 E: hfo@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: aas@aarstiderne.dk