Kulturhus i Ål

23 | 06 | 2017

Årstiderne Arkitekter har netop vundet konkurrencen om tilbygning og renovering af det eksisterende kulturhus i Ål i Hallingdal i Norge.

Konkurrencen er en totalentreprise, hvor Årstiderne Arkitekter er underleverandør til totalentreprenør Mest Bygg a/s. Konkurrencekriterierne var pris, arkitektur og samarbejdsevner, og vi scorede max. point på alle tre kriterier.

Opgaven indeholder udarbejdelsen af en tilbygning, der rummer en ny landsdelsscene for dans, samt et bibliotek. Dele af det eksisterende kulturhus ombygges til flerfunktionelle lokaler, der bl.a. kan anvendes til voksenundervisning, administration samt et nyt galleri. Kulturhusets eksisterende fællesarealer opgraderes, mens de eksisterende sale for koncerter og biograf bibeholdes.

Vi ser frem til at udarbejde et byggeri, der vil være til gavn, glæde og fornøjelse for beboerne og brugerne af kulturhuset, og danne en god ramme om de sociale aktiviteter, der her finder sted.

Alle nyheder