Himmelbyen

07 | 11 | 2018

Himmelbyen er et nytænkende projekt, som i disse måneder tager hastigt form i Ørestad Syd. Den nye bebyggelse stabler byens funktioner, og skaber på toppen et helt nyt beboelseskvarter i 6. sals højde med en fantastisk udsigt over byen.

Med sine 26.000 m2 tegner Himmelbyen sig ind i Ørestadens nye bygningsmasse som en både markant og aktiv del af byen, der med sine mange forskellige funktioner imødekommer en række af de behov byens beboere har i løbet af en dag.

Bebyggelsen rummer bl.a. fire etager med erhverv, dagligvarebutikker og et underholdningscenter for familier og børn, herover etager til self-storage og på toppen 128 lejligheder af varierende størrelse.

”Med urbaniseringen kan det være nødvendigt at tænke i nye måder at fortætte byen på, og for at skabe en god by, er det vigtigt, at vi som arkitekter laver huse, der indbyder til en mere kollektiv funktionalisme. Himmelbyen er et komplekst projekt, som intensiverer byen, fordi vi stabler flere af dens funktioner på samme byggefelt. Dermed skaber vi et ultra-urbaniseringsprojekt,” fortæller kreativ direktør Mikkel Westfall om projektets grundide.

Himmelbyen har fået sit navn med reference til kompleksets boligdel, hvor ankomsten til de 128 lejligheder sker i 18 meters højde. Ved ankomsten til boligdelen møder man et grønt og åbent gårdrum, der fungerer som fællesareal for de kommende beboere – herfra har man adgang til boligerne på de overliggende niveauer, som fordeler sig over fem etager, og som alle har en enestående udsigt over Ørestad Syd.

Lige nu skyder Himmelbyen hurtigt til vejrs, og projektet forventes at stå færdigt i 2019.

Alle nyheder