januar 2018

Hempel får nyt Operations and R&D Center

 

Vi har fået den spændende opgave at designe og realisere nye kontor- og udviklingsfaciliteter for Hempel A/S i Kgs. Lyngby.

Hempel A/S ønsker at opføre et nyt Operations and R&D Center i forbindelse med virksomhedens eksisterende domicil i Kgs. Lyngby.

Det kommende byggeri placeres øst for Hempel A/S domicil, på den modsatte side af Lundtoftegårdsvej, og kobles sammen med Hempels hovedbygning via en 50 meter lang gangbro hen over den befærdede vej. Således vil byggeriet manifestere sig som en nordlig port til det erhvervsområde, som her er under hastig udvikling.

Hempel A/S er en virksomhed i vækst, og en forudsætning for fortsat udvikling er et fokus på innovation, viden, ny teknologi, forskning og samarbejde med førende universiteter og forskere. Det nye Operations & R&D Center vil derfor danne rammen om disse områder og bliver en arbejdsplads for ca. 200 mennesker, heriblandt udenlandske forskere og specialister.

Projektet tager sit afsæt i Hempels lange tradition for hvide bygninger, i stedets karakter, og i de særlige forhold, der er, når man bygger langs et vejforløb. Bygningerne vil opleves i et bredt spekter af hastigheder, da de grænser op mod både Lundtoftegårdsvej og motorvejen, samt den planlagte fremtidige letbane.

Fodgængere og cyklister på vej til og fra naboen DTU, samt bilister i høj hastighed på Helsingørmotorvejen vil opleve bygningen som en naturlig del af et trafikalt rum, der er karakteriseret af træer og en frodig, sammenhængende bevoksning, der ligeledes på smukkeste vis vil indramme Hempels ny, hvide bygning.

Oplevelsen af at passere forbi Hempel erstattes af oplevelsen af at passere gennem Hempel ved at etablere bygninger på begge sider af Lundtoftegårdsvej. Gangbroen forstærker oplevelsen af sammenhæng og bidrager til en fortælling om et nyt Hempel Campus, hvis stringente arkitektur er funderet i et ønske om at skabe sammenhæng og subtil variation.

Opførelsen af Hempels nye Operations & R&D Center bidrager positivt til udviklingen og til brandingen af Lyngby-Taarbæk Kommune som helhed, og understøtte de mål og visioner, kommunen har om at manifestere sig som vidensby.

Projektet indbefatter  11.000 m2 kontorhus, testbygning og p-hus, samt gangbro over Lundtoftegårdsvej og udføres i samarbejde med Niras rådgivende ingeniører.