marts 2018

Guld-præcertificering på Amager

 

Det store boligbyggeri Greensquare Garden på Amager har opnået guld-præcertificering indenfor bæredygtighedsstandarden DGNB. Til grund for præcertificeringen ligger en målrettet arbejdsindsats med blandt andet luftkvalitet, udearealer, optimerede dagslysforhold og miljøvenlige byggematerialer.

En målrettet indsats gennem hele processen
Fra tidligt i processen har den bæredygtige DGNB-guldcertificering været målet for det knap 30.000 m2 store byggeprojekt Greensquare Garden, der er beliggende mellem Amager Strandpark og Kløvermarken i København.

”Der har fra begyndelsen været fokus på at sikre, at Greensquare Garden opfylder de krav, som vi har defineret i forbindelse med præcertificeringen – målet om DGNB-guld. I samarbejde med Arkitektgruppen og NREP, som er bygherrer, har vi i projektets tidlige faser gennemført en DGNB-screening, hvor vi vurderede, hvordan man kunne implementere DGNB-venlige løsninger i forhold til byggeriets foruddefinerede ønsker og krav. På den måde blev projektet som helhed optimeret på en lang række bæredygtige parametre,” fortæller Henriette Falk Olesen fra Sweco Architects, der er DGNB-auditor på Greensquare Garden, og har været ansvarlig for implementeringen og certificeringen, der dækker både boligbyggeriet og de omkringliggende udearealer.

For de fremtidige beboere i Greensquare Garden betyder certificeringen konkret, at der i deres kommende bolig er arbejdet målrettet med indeklima, udearealer, dagslysforhold og certificerede byggematerialer, såsom indeklimamærket maling og certificeret træ, hvor det har været muligt. Her har der i både udførelsesfasen, og i det færdige byggeri, været er et stort fokus på at anvende socialt forsvarlige og miljøvenlige byggematerialer – således bliver de udførende håndværkere og kommende beboere ikke eksponeret unødigt for farlige stoffer. Tilmed er der på Greensquare Garden arbejdet aktivt med de omkringliggende ude- og opholdsarealer, hvor vores landskabsafdeling bl.a. har arbejdet med at forbedre biodiversiteten på den forhenværende industrigrund, hvor Greensquare Garden nu opføres.

Med præcertificeringen i hus arbejder holdet bag Greensquare Garden videre på at opnå den endelige DGNB-certificering for det færdige byggeri – derved kan det dokumenteres, at de parametre som ligger til grund for præcertificeringen også bliver implementeret i det færdige byggeri.

En god investering
DGNB er valgt af den samlede danske byggebranche, som den certificeringsordning der bedst opfylder kriterierne for bæredygtighed. Certificeringen har – i modsætning til andre certificeringer som primært fokuserer på indeklima og miljø – en mere holistisk tilgang til bæredygtighed og fokuserer på byggeriets proces og teknik samt miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i ét samlet perspektiv.

”Generelt – og særligt i det byggeboom, som vi oplever lige nu – er det ekstremt vigtigt, at vi tænker på, hvad det er for nogle byggerier, vi opfører, og at vi aktivt indarbejder bæredygtighed i vores projekter, fordi vi sætter så stort et aftryk på både vores nutid og fremtid,” siger Henriette Falk Olesen. Også fra bygherres side er der stor tilfredshed med guld præcertificeringen, der ses som en god investering i fremtiden:

”Bæredygtighed og omtanke for miljø og mennesker har altid været vigtigt for både NREP og Arkitektgruppen. Derfor er det naturligt for os at arbejde efter bæredygtighedsprincipper som DGNB, og vi ser det som et vigtigt forretningsområde for os at være med til at udvikle nye bæredygtige løsninger i byggeriet. Det gør vi med DGNB-certificeringen på Greensquare Garden, men også i Ørestad Syd, hvor vi pt. opfører to boligprojekter med en særlig bæredygtig profil. Her anvender vi bl.a. upcyclede byggematerialer i form af genbrugsbeton, genanvendte vinduer og facademurværk fra nedrivningerne i Carlsbergbyen,” siger Steen Jønsson, udviklingsdirektør i NREP og Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen.

Om Greensquare Garden
I øjeblikket opføres første etape af Greensquare Garden på Strandlodsvej på Amager. Projektet dækker i alt 29.800 etagemeter fordelt på seks ejendomme og 335 lejligheder – her er de 20 almene boliger og de resterende 315 bliver private udlejningslejligheder. Første etape af Greensquare Garden forventes færdigt i midten af 2019, og i 2020 forventes hele projektet, der også indeholder 370 m2 erhverv, at være tilendebragt. NREP og Arkitektgruppen er sammen bygherrer på projektet.