december 2019

Fremtidens skole har færre stole

Forskellige læringsstile stiller nye krav til skolens rum – ikke mindst til inventaret – og i mange tilfælde passer den klassiske kombination af stol og bord ikke til moderne undervisningsformer. Et nyt møbelkoncept til skolens basislokaler, udviklet på baggrund af forskning, imødekommer udfordringen og kan mindske behovet for at ombygge mange skolers klasselokaler.

De klassiske skolemøbler passer til datidens skole, hvor eleverne sad ned hele skoledagen, mens nutidens krav om differentierede læringsmiljøer stiller helt nye krav til skolens rum og rammer. Derfor igangsatte Silkeborg Kommune i 2017 en udviklingsproces med mål om at skabe en række nye møbler, som i højere grad kan understøtte muligheden for forskellige læringsstile i skolens basislokale.

“Silkeborg Kommune har, sammen med Alexandra Instituttet, undersøgt, hvordan skolerne i praksis understøtter nutidens pædagogik. Det førte til rapporten “Vi drømmer om en skole med færre stole”, der b.la. pegede på, at skolens rum i højere grad skal understøtte fleksibilitet og variation i elevernes hverdag. På baggrund af rapporten har vi fortolket de anbefalinger, som undersøgelsen kom frem til, og givet vores bud på en række møbler, der i højere grad understøtter nutidens læringsstile,” fortæller Peter Kristiansen, som er kreativ leder for Undervisning og Fritid hos Årstiderne Arkitekter, der har udviklet konceptet for ”Fremtidens Skolemøbel”.

Fleksibilitet, variation og identitet er vigtige parametre i klasselokalet
Målet med Fremtidens Skolemøbel er at skabe et koncept, som i højere grad skal understøtte projektorienteret læring og koblingen mellem teori og praksis i undervisningen. Fremtidens Skolemøbel er en serie af fleksible møbler, som bygger på fire grundlæggende læringszoner: Ro og fordybelse, formidling, innovation og samarbejde samt produktion. Møblerne giver mulighed for let at skifte mellem fx samling og oplæg, individuel fordybelse i inkluderende miljøer og mere projektorienteret læring i grupper. Desuden er møblerne designet med aktive flader i form af whiteboards og opslagstavler, som giver mulighed for bl.a. udstillinger, hvor eleverne kan sætte deres eget præg på klasselokalet, hvilket også er en af anbefalingerne i rapporten. De bløde sider har desuden en lyd-regulerende funktion, som forbedrer akustikken i rummet.

”Det fleksible og varierede design gør det muligt at udnytte en lang række af de basislokaler, som kendetegner mange danske skoler, på en ny måde. Ved at ændre lokalets indhold, ændrer vi fuldstændig den måde, lokalet understøtter undervisningen på. Det kan mindske behovet for at ombygge klasselokalerne,” fortæller Peter Kristiansen.

Møblerne er desuden ressourcebesparende, idet deres fleksible funktioner og holdbare materialer gør, at de løbende kan tilpasses i takt med at læringsstile og pædagogiske principper ændres. Konceptmøblerne bliver i øjeblikket testet på tre skoler i Silkeborg Kommune.

”En af de helt store forskelle er, at møblerne skaber mere ro i klasselokalet – bl.a. fordi de ikke skramler sammenlignet med traditionelle skolemøbler, men også fordi vi har fået små rum i rummet, hvor eleverne kan opsøge forskellige miljøer i løbet af den samme undervisningstime. Fx kan vi give dem valget, om de vil arbejde i miljøer, der lægger op til gruppearbejde, individuelt fordybelsesarbejde eller arbejde på bløde oplægstrapper. De aktive, skrivebare overflader giver også gode muligheder for forskellige aktiviteter i løbet af en time,” fortæller Rigmor Kragsig Peschardt Olesen, som er lærer i 4. klasse på Funder Skole, hvor møblerne lige nu testes.

Environment For Learning har produceret testmøblerne, og der arbejdes lige nu på at produktoptimere konceptet yderligere.

FOR YDERLIGERE INFORMATION
Peter Kristiansen, kreativ leder, Undervisning og Fritid
T: +45 9628 0809 M: +45 2620 9821 E: pk@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, kommunikations- og marketingschef
M: +45 2165 6455 E: anne.aksglaede@sweco.dk