oktober 2019

Et ultra-urbaniseringsprojekt med et privat bykvarter hævet over byen

Himmelbyen er et byggeri som stabler byens forskellige funktioner og skaber et nyt beboelseskvarter i 6. sals højde midt i Ørestad. Med sine 26.000 m2 tegner Himmelbyen, som netop er færdigt, sig ind i Ørestadens bygningsmasse som en markant og aktiv del af bydelen.

På Asger Jorns Allé i Ørestad er et nyt projekt over de seneste år skudt til vejrs på hjørnegrunden ud mod Ørestads Boulevard. Himmelbyen et mixed-use byggeri, som rummer flere funktioner – fire etager med erhverv, dagligvarebutikker og et underholdningscenter for familier og børn. Herover ligger etager til self-storage og på toppen 128 lejligheder af varierende størrelse.

”Med urbaniseringen kan det være nødvendigt at tænke i nye måder at fortætte byen på, og for at skabe en god by, er det vigtigt, at vi som arkitekter laver huse, der indbyder til en mere kollektiv funktionalisme. Himmelbyen er et komplekst projekt, som intensiverer byen, fordi vi stabler flere af dens funktioner på samme byggefelt. Dermed skaber vi et ultra-urbaniseringsprojekt,” fortæller Mikkel Westfall, der er kreativ direktør hos Årstiderne Arkitekter, og tilføjer:

”Hjørnegrunden i Ørestad var en udfordrende grund af bygge på, og det fik vi vendt til noget positivt ved vi at udnytte byggefeltet i højden – dermed kunne vi bruge bygningens mange etager aktivt til at skabe et helt unikt og privat bykvarter på toppen af bygningen.”

ET BYKVARTER I 6. SALS HØJDE

Himmelbyen har fået sit navn med reference til byggeriets boligdel, hvor ankomsten til de 128 lejligheder sker i 18 meters højde. Med beliggenheden på toppen af bygningen hæves boligernes kvalitet markant – alle har udsigt til det omkringliggende område og er indrettet med optimale dagslysforhold.

Ved ankomsten til Himmelbyens boligdel møder beboerne et grønt og åbent gårdrum, der fungerer som fællesareal – herfra er der adgang til opgange og elevatorkerner, der fører direkte op til boligerne på de overliggende niveauer, hvor mange boliger også har private altaner.

ET MARKANT VOLUMEN I MENNESKELIG SKALA

Himmelbyen er med sin størrelse en ny, markant del af Ørestad, og bygningen danner alene et helt nyt beboelseskvarter. Derfor er der også arbejdet bevidst med at skabe en bygning som på trods af sin størrelse bibeholder en menneskelige skala.

”Ved at arbejde med markante udvendige trappeforløb, som løber op langs facaderne, har vi brudt bygningen ned i menneskelig skala. Via trapperne kan beboere og offentligheden nå et hævet uderum, hvor der er muligheder for ophold og kig over hele bydelen og Kalvebod Fælled,” fortæller Mikkel Westfall.

Nederst ligger Himmelbyens erhvervsfunktioner, og dermed vil byggeriet åbne sig op mod gaden og blive en imødekommende del af bydelen, hvor mennesker dagligt vil strømme ind og ud og aktivt bruge bygningen som handlende i dagligvareforretningerne og besøgende i erhvervsfunktionerne.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med NREP.

OM PROJEKTET:
Adresse: Asger Jorns Allé, Ørestad, København
Bygherre: NREP
Byggeår: 2016-19
Areal: 26.600 m²

FOR YDERLIGERE INFORMATION:
Mikkel Westfall, kreativ direktør, arkitekt MAA/MDD
T: +45 7024 2107 M: +45 2338 7158 E: mw@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, kommunikations- og marketingchef
T: +45 2165 6455 E: anne.aksglaede@sweco.dk