november 2017

Danish Crown

 

Vi har i samarbejde med Arkitektfirmaet Bo Christensen Aps. fået den spændende og omfattende opgave at undersøge muligheden for at etablere et nyt, fælles hovedsæde for Danish Crown og Tulip ved Randers. Den endelige beslutning om planens gennemførelse vil blive taget af Danish Crowns bestyrelse efter afslutningen af forundersøgelserne.

Opgaven består i at afdække muligheden for at transformere og revitalisere en 10.000 m2 nedlagt pålægsfabrik til et moderne og inspirerende kontormiljø, og at sammenbygge den nye administration med Tulips nuværende kontor i Randers, så der etableres et funktionelt og imødekommende byggeri.

Ønsket er, at det nye, eventuelle domicil skal samle Danish Crowns og Tulip Food Companys kontorer i Randers på Tulips nuværende adresse, og skabe et samlet, innovativt hovedkontor på ca. 23.000 m2 med plads til mere end 700 medarbejdere. Hele komplekset skal danne ramme om et nutidigt og fleksibelt arbejdsmiljø med fokus på medarbejdertrivsel, samarbejde og hensigtsmæssige processer.

Danish Crown er verdens største svinekødseksportør og Europas største producent af svinekød. Ideen med den omfattende ombygning og transformation af lokaliteterne ved Randers bunder i Danish Crowns ønske om at videreføre virksomhedens historie på stedet, samt at tage udgangspunkt i de ressourcer, der allerede er på grunden, i stedet for at rive ned og bygge nyt.

Den gennemgribende transformation af det store bygningsvolumen fra industribygning til kontorfaciliteter tænkes udført i respekt for de eksisterende fabriksbygninger og skal udnytte det potentiale, der ligger i de enorme rum, hvor indskudte dæk og grønne gårde fremover vil opdele de spatiøse lokaler med over syv meter til loftet og skabe mindre rum i det store volumen. Således etableres et innovativt og fleksibelt kontormiljø med tilhørende køkken, kantine, og øvrige personalefaciliteter. Alt er disponeret omkring en central og vital hovedgade og har den traditionelle landsby og dens mylder af liv som reference.

Det ny, eventuelle hovedsæde skal afspejle virksomhedens identitet og værdier og virkeliggøre Danish Crowns ønske om at styrke båndet til forbrugeren og invitere indenfor for at vise arbejdet med kødforædling. Danish Crown Company Village rummer derfor et besøgscenter med bl.a. et innovationskøkken, hvor interesserede kan se og smage produkterne, samt få indblik i Danish Crowns produktion og udviklingsarbejde. I besøgscentret vil der ligeledes blive afholdt arrangementer for offentlighed og inviterede deltagere, og virksomhedens lange og stolte historie vil blive levendegjort for de besøgende.

Danish Crown og Tulip får, hvis byggeriet vedtages af bestyrelsen, gennem projektet styrket sin identitet med et markant byggeri, der vil være synligt fra bl.a. den nærliggende motorvej E45.

Danish Crowns nye kompleks skal efter planen stå klar til brug i starten af 2020.