oktober 2018

Carl Nielsens Kvarter 17 tildeles Odense Kommunes Arkitekturpris 2018

Med fokus på den bymæssige, historiske sammenhæng og en imødekommende arkitektur, der skaber værdi for både beboere og forbipasserende, er det nye boligbyggeri på Carl Nielsens Kvarter i det centrale Odense blevet tildelt Odense Kommunes Arkitekturpris 2018.

Bebyggelsen, som både rummer erhverv og boliger, strækker sig over to byggefelter og er beliggende i det centrale Rosenkvarter i Odense, der bl.a. indeholder H. C. Andersens Hus, bevaringsværdige købmandsgårde og Musikhuset Odeon.

Bebyggelsen indgår som en del af det historiske byomdannelsesprojekt ”Fra Gade til By”, hvor den firesporede Thomas B. Thriges Gade, som siden 1960’erne har delt bymidten op i to, omdannes fra trafikåre til en levende og aktiv bydel.

Bebyggelsens farvenuancer og materialer er nøje udvalgt med henblik på, at bygningen skal integrere sig i den bymæssige sammenhæng ud fra Rosenkvartets farvepalette, der er karakteriseret af bl.a. lyse teglnuancer. I boligerne er der lagt vægt på at indrette lejligheder, som kan skabe attraktive rammer for beboernes liv i byen med lyse rumligheder, der alle har direkte adgang til taghaver, terrasser og bymiljøets mange tilbud.

I dommerbetænkningen fremhæves bl.a. bebyggelsens kvalitet og imødekommende arkitektur:

”Bygningen er mod syd udformet med et stort bueslag på hjørnet, der leder den gående langs letbanens nye tracé, hvor man beskyttes af en fin overdækket passage. Mod øst er det samlede volumen fint bearbejdet, og aftrapper mod H.C. Andersen kvarteret og dets mindre skala – en aftrapning, der samtidigt giver mulighed for udeophold på etagerne. Også altaner er indskrevet i volumenet, og bidrager til det samlede indtryk af et imødekommende byggeri. Bygningens murede overflader i fine, lyse teglsten samler alle disse tiltag i ét samlet hele. Murværket er bearbejdet og detaljeret med bånd, recesser, et særligt forbandt og standerskifter – alt sammen med henblik på at give oplevelsen af kvalitet også i det nære møde med bygningen.”

Prisoverrækkelsen foregik på Odense Slot d. 8. oktober, hvor vi deltog sammen med bygherre 5E og Rambøll.

For yderligere information:
Jan Emmertsen, senior projekteringsleder, arkitekt MAA
T: +45 7024 1031 M: +45 2338 7151 E: je@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: aas@aarstiderne.dk