Building Green

18 | 04 | 2018

Hvordan får vi skabt en bæredygtig incitamentsstruktur gennem byggesektorens værdikæde, hvor byrdefordelingen er rimelig for alle parter? Lige nu deltager vores medarbejder Arkitekt MAA og DGNB-auditor Henriette Falk Olesen deltager i paneldebatten ”Verdensmål i byggeriets værdikæde – partnerskaber for forandring” på Main Stage under Building Green konferencen i Aarhus. Paneldebatten tager afsæt i FNs 17. verdensmål, som netop lyder ”partnerskaber for forandring”.

I forbindelse med vores deltagelse på Building Green DK konferencen lægger vores tegnestue i Aarhus hus til et grønt netværksarrangement for medlemmer af Green Building Council Denmark og DGNB-konsulenter fra hele landet.

Alle nyheder