december 2018

Årstiderne Arkitekter vinder Sygehusgrunden i Herning

Med projektet Herning+ er Årstiderne Arkitekter i team med KPC og ÅF Ingeniører udpeget som vindere af konkurrencen om Sygehusgrunden centralt i Herning.

Den nye bydel rummer mere end 50.000 m2 boliger fordelt på både townhouses, lejlighedskarréer og villaer. Derudover transformeres det bevaringsværdige sygehus til ungdomsboliger og seniorboliger. Hele området bindes sammen af grønne parker og udearealer, der vil understøtte møder og fællesskab mellem bydelens beboere, og skabe en levende bydel, som også inviterer Hernings borgere indenfor.

Et boligområde bundet op på byen
Når det store boligområde står færdigt, vil Herning få en helt ny bydel, som vil udspringe fra området omkring byens eksisterende sygehus – et kompleks af smukke rødstensbygninger, der har fungeret som inspiration for hele områdets arkitektur.

”Vi er super stolte af, at vi sammen med KPC og ÅF skal forme dette spændende boligområde og store projekt for Herning. Herning er en forholdsvis ung by, og derfor er det afgørende for os, at den nye bydel tager udgangspunkt i områdets særlige bygningshistorie. De bevaringsværdige bygninger og historiske byrum omkring sygehuset har været katalysator for hele vores tilgang til udviklingen af området. Derudover har vi arbejdet aktivt med at skabe en bydel, som i sin skala hænger sammen med den omkringliggende by,” fortæller Anders Kærsgaard, arkitekt MAA og afdelingschef for Årstiderne Arkitekter i Vestdanmark.

Det bevaringsværdige sygehus bliver i byggeprocessen omdannet til ungdomsboliger i to etager og seniorboliger, ligesom at grundens tre charmerende lægeboliger konverteres til eksklusive byhuse. I transformationen vil bygningernes helt særlige detaljerigdom bearbejdes med respekt for den originale arkitektur. Derudover vil alle nye bygninger i Herning+ tage afsæt i de eksisterende bygningers arkitektur, hvor både skala, røde teglsten og de mange særlige murdetaljer nyfortolkes i de nye bygningers facader. På den måde skabes et sammenhængende boligområde med en genkendelig identitet midt i Herning.

Et mangfoldigt område, som formes efter brugernes ønsker
”For at gøre Herning+ til en livlig bydel, har vi arbejdet målrettet med at flette så mange boligtyper som muligt ind i området, for dermed at tiltrække forskellige typer af mennesker – her skal unge, seniorer, børnefamilier og singler bo side om side. Med den blandede beboersammensætning sikrer vi, at bydelen emmer af liv. Ved at implementere en række fællesfunktioner, udearealer med forskellige tilbud samt butikker og erhverv, understøtter vi en dynamisk døgnrytme i bydelen, der vil leve i både dag- og aftentimerne,” fortæller Anders Kærsgaard om projektets hovedidé. Eksempelvis vil Herning+ indeholde townhouses, villaer, ungdomsboliger, seniorboliger og lejligheder udformet til forskellige familiemønstre og aldersgrupper.

Projektet Herning+ består af to bydele med hver sin bebyggelsestypologi og landskabsarkitektur. De to bydele mødes på områdets centrale strøg, Bytorvet, hvor bydelens vartegn opføres – et højhus med boliger samt erhverv og fællesarealer i stueetagen. Den ene bydel er karakteriseret af sygehuset og de delvist fredede, parklignende udearealer, mens uderummene i den nye bydel formes af de nye karrébebyggelser og indrettes med bl.a. karréhaver, fælleshaver, en amfiscene, en pukkelpark, Legetaget og en frugtlund.

Fællesskab mellem beboerne og livet mellem bygningerne er prioriteret højt i planlægningen af Herning+. Derfor vil alle fællesarealer og en række af udearealerne også planlægges med udgangspunkt i en brugerinvolveringsproces, hvor Hernings borgere inddrages i, hvilke aktiviteter og faciliteter, de ønsker sig i den nye bydel.

Vinderteamet, som skal forme projektet, består i høj grad af lokale virksomheder fra Herning.

”Vi vil med vores lokale kendskab til foreninger, daginstitutioner og almene boligselskaber i nærområdet inddrage borgerne i Herning, så de kan hjælpe med at definere en række af funktionerne i området. Vi har haft et utrolig godt samarbejde med KPC på projektet, og Sygehusgrunden bliver nu føjet til listen over de mange projekter, som vi har samarbejdet på. Projektet er noget særligt for begge virksomheder, og vores fælles engagement og interesse for at aktivere den nye bydel er stor, fordi Herning danner ramme om både vores arbejdsplads og vores kulturelle og sociale liv. Vi er ikke kun på besøg – vi skal stå som garant for, at Herning+ bliver en succes,” afslutter Anders Kærsgaard.

FOR YDERLIGERE INFORMATION
Anders Kærsgaard, arkitekt MAA og afdelingschef for Årstiderne Arkitekter i Vest
T: +45 7024 1015 M: +45 2338 7154 E: ak@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef, Årstiderne Arkitekter
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: aas@aarstiderne.dk