november 2019

Årstiderne Arkitekter vinder konkurrencen om Hernings nye talentskole og sportscenter

Et team bestående af Årstiderne Arkitekter, KPC og ÅF er udpeget af Herning Kommune til at tegne og opføre en ny talentskole og opvisningshal i Herning i forbindelse med byens eksisterende sportscenter, der som en del af projektet også skal udvides. Talentskolen og sportscenteret vil komme tusindvis af idrætsglade borgere til gode ved at skabe et kraftcenter for sportsudøvere på alle niveauer. Samtidig understøtter projektet Herning Kommunes vision om i endnu højere grad at fokusere på udvikling af særlige talenter indenfor idræt.

”Den nye talentskole og opvisningshal bliver et omdrejningspunkt for motion, elitesport og talentudvikling, og det nye byggeri vil både lokalt og nationalt være med til at rebrande Herning Sportscenter som et mangfoldigt og visionært idrætscenter, hvor fritids- og eliteudøvere vil mødes i et sandt sportsmekka med topmoderne faciliteter for både udøvere og publikum,” fortæller Peter Kristiansen, der er kreativ leder for Undervisning & Fritid hos Årstiderne Arkitekter.

Projektet opføres i forbindelse med det eksisterende Herning Sportscenter, der også udvides med en ny ankomstbygning og forplads. En central del af projektet bliver også at forbinde det nye samlede sportscenter og talentskolen med den omkringliggende by.

”I dag ligger sportscenteret frakoblet byen og områdets infrastruktur. Derfor opleves stedet ikke som en integreret del af Herning. En af de arkitektoniske udfordringer er derfor at koble det nye sportscenter og talentskolen sammen med resten af byen. Det gør vi bl.a. ved at omdanne bygningernes nuværende bagside til en ny forside, hvor vi arbejder aktivt med ankomsten til sportscenteret, så det fremover vil åbne sig op mod byen og aktivt invitere brugerne indenfor,” fortæller Peter Kristiansen.

Ankomsten til den nye hovedindgang sker via en stor, ny forplads, som bliver stedets nye omdrejningspunkt. På forpladsen får elever og fritidsbrugere glæde af forskellige aktivitetselementer, boldbaner og opholdsmuligheder, der hver især opfordrer til bevægelse, leg, fordybelse og læring.  Visionen om at vende centerets ”ansigt” mod syd, understøttes af arkitekturen, hvor udformningen af både forpladsen og hovedindgangen har en naturlig dragende effekt, når man ankommer til sportscenteret.

”Der er en række rigtig fine arkitektoniske greb i vinderprojektet. At få en ny samlet ankomst til centret vil løfte hele området. Samtidig leverer vi, med den nye opvisningshal og en ekstra mindre hal, nogle meget tiltrængte kvadratmeter, som foreningslivet i Herning har efterlyst længe. Kombinationen af nogle af vores mest talentfulde unge mennesker og de helt enestående faciliteter, vi nu får i det udvidede Sportscenter Herning, er intet mindre end verdensklasse, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune Johs. Poulsen i en pressemeddelelse.

Det samlede nye byggeri står færdigt i 2021, og det er eleverne fra de nuværende talentklasser på Sønderagerskolen, der kan se frem til at rykke ind på den nye talentskole.