fbpx

Byplan og landskab

Klimaforandringer og urbaniseringen stiller nye krav til de områder, som vi bor og lever i. Derfor er det mere aktuelt end nogensinde før at skabe velfungerende og bæredygtig by- og landskabsarkitektur – både i det åbne land, i hovedbyen, i forstaden og helt ind i baggårdene i byernes tætte bebyggelse.

Årstiderne Arkitekters afdeling for Byplan & Landskab er specialiseret i at udvikle og skabe byplaner og landskabsarkitektur som er funktionelt, indbydende og bæredygtigt, og som skaber rammer, der sikrer værdi og livskvalitet for brugerne.

Hos Byplan & Landskab ser vi ikke forhindringer, men potentialer. Vores største force er en intens interesse i at analysere de eksisterende forhold, og at bruge de givne muligheder og begrænsninger aktivt i opgaveløsningen. Det betyder, at vi udnytter den eksisterende kontekst til at generere kvalitet ud fra en analytisk, helhedsorienteret og kreativ metode, hvor vi altid har fokus på at skabe bæredygtige løsninger.

Vi arbejder hver dag på at kombinere bygherres ønsker, den økonomiske ramme og de planmæssige bindinger i enhver opgave. Vi kan løfte opgaver fra idéoplæg til tung projektering, og vi er vant til at agere i tæt samspil med både myndigheder, politikere og developere.

Kompetencer

Vores team af landskabsarkitekter har en bred palette af kompetencer og ekspertviden indenfor landskabsarkitektur og byudvikling. Vores projekter spænder i skala fra strategier og masterplaner til by- og parkrum, bolig­bebyggelser, skoler samt pleje og omsorg. Vi idéudvikler og projekterer helstøbte projekter, og er ofte involveret i projekternes allertidligste faser, hvor vi udarbejder det juridiske plangrundlag og fastlægger de store land­skabelige linjer. Vi yder rådgivning i alle projektets faser – fra skitsering og konceptudvikling til projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn.

Bæredygtighed

Vores ambition er at skabe bæredygtige, robuste og sunde byer, hvad angår både miljø, økonomi og sociale sammenhænge. Vi har en indgående viden om planter, vækstforhold, materialer, regnvandshåndtering samt anlægs- og drift­steknik. Vi er desuden uddannet i at DGNB-certificere landskabs- og byområ­der og arbejder med social bæredygtighed i strategiske udviklingsplaner.

Kontakt

Den Blå Kant

Et styrket byrum mellem Svendborg bymidte og havnen.

læs mere
Danmark | Svendborg

Thomas B. Thriges Gade

Historiske tværforbindelser genskabes i ny alsidig bydel.

læs mere
Danmark | Odense

Israels Plads

læs mere
Denmark | Copenhagen

Aarhus Bymidte

læs mere
Danmark | Aarhus

Aalborg Bymidte

læs mere
Danmark | Aalborg

Havnegade

læs mere
Danmark | København

Store Torv

læs mere
Danmark | Thisted

Toldbod Plads

læs mere
Danmark | Aalborg

Fredericia Bymidte

læs mere
Danmark | Fredericia

Trekanten

læs mere
Danmark | Islands Brygge

Papirfabrikken

læs mere
Danmark | Silkeborg

Tulipgrunden

læs mere
Danmark | Brabrand

Thyrasgade

læs mere
Danmark | København

Høje Kolstrup

læs mere
Danmark | Aabenraa

Flintholmområdet

læs mere
Danmark | Flintholm

Gentofte Hospital

læs mere
Danmark | Gentofte