fbpx

Almene boliger

Årstiderne Arkitekter har gennem flere år beskæftiget sig med almene boliger, og vi har et team af specialiserede medarbejdere, der udelukkende arbejder indenfor feltet. Derfor ved vi også, at arbejdet med almene boliger kræver en tilgang, hvor beboere, byområder og bæredygtighed i bred forstand er i fokus, og tænkes som én samlet helhed.

Vi renoverer med respekt og nytænker med indlevelse, fordi vi ved, at menneskers trivsel og livskvalitet i høj grad er betinget af de rammer, vi lever i – inde såvel som ude. Fælles for vores projekter er, at vi gør os umage for at skabe gode og fremtidssikrede hjem for de knap 1. mio. danskere, som i dag bor i almene boliger.

Som erfarne arkitekter og rådgivere indenfor den almene sektor, har vi vores daglige gang hos vores kunder og deres beboere – det har resulteret i, at vores medarbejdere kender de særlige arbejdsgange, processer, aktører og procedurer, som knytter sig til området. Vi har en stor viden om beboerdemokratiske spilleregler, lovgivning, jura og byggeteknik – derfor kan vi rådgive og agere effektivt og professionelt.

Brugerindragelse

Vi skaber hjem til mennesker, og for at skabe de bedste rammer for liv, sætter vi os ind i, hvilke krav beboerne sætter til deres bolig – både i dag og i fremtiden.

I den proces er brugerinddragelse vores vigtigste værktøj. Hos Årstiderne Arkitekter har vi stor erfaring med at facilitere brugerinddragelse, og med at guide beboere og beslutningstagere gennem de mange valg og muligheder, der opstår undervejs i en byggeproces. Det gør vi bl.a. på workshops og dialogmøder – her får vi stillet de rigtige spørgsmål, og får konkretiseret de værdier og ønsker, der er mulige indenfor den givne byggesum. Når vi lytter og forstår beboernes behov, kan vi skabe de bedst mulige rammer for livet i Danmarks almene boliger.

Vi har stor respekt for succesen af en god proces, og vi ved, at det er et afgørende værktøj til at skabe engagement, medejerskab og en klar forventningsafstemning. Derudover er brugerinvolvering med til at optimere byggeprocesserne og sikre en mere effektiv projektering.

Kontakt

Bjørn Lund Mogensen
Kreativ leder, almene boliger / Arkitekt MAA
Tel. +45 7024 2110
blm@aarstiderne.dk
Inge Nielsen Skytte
Kreativ leder, almene boliger / Arkitekt MAA
Tel. +45 9628 0839
Mob. +45 2322 7475
is@aarstiderne.dk

Marienlund Plejecenter

Plejecenteret opføres med leve-bo miljøer med fokus på tryghed og mangfoldighed.

læs mere
Danmark | Silkeborg

Ungdomsboliger på Kousgaards Plads

Ungdomsboligerne ligger centralt i Hernings bymidte.

læs mere
Danmark | Herning

Fredskovvej

læs mere
Danmark | Dianalund

Kongegården

læs mere
Danmark | Silkeborg

Gødvad Enge

læs mere
Danmark | Silkeborg

Ravnsborgvej

læs mere
Danmark | Køge

Nørregade 9, ungdomsboliger

læs mere
Danmark | Herning

Cimbria

læs mere
Danmark | Aabenraa

Vigen

læs mere
Danmark | Hillerød

Tulipgrunden

læs mere
Danmark | Brabrand

Afd. 5 Århusbakken

læs mere
Danmark | Silkeborg

Fruehøjgaard

læs mere
Danmark | Herning

Boliger i Stavtrup

læs mere
Danmark | Aarhus

Borgergade Silkeborg

læs mere
Danmark | Silkeborg

Brandstations – grunden, Herning

læs mere
Danmark | Herning

Brændgårdparken, Herning

læs mere
Danmark | Herning