Undervisning og Fritid

Arkitekturen skal inspirere til læring og understøtte fællesskaber

Vi skaber fleksible og trygge rammer for leg, læring og fritid. Gennem flere år har vi tegnet og transformeret skoler, uddannelsesinstitutioner og byggerier til kultur og idræt, og vi har derfor bred erfaring med at skabe inspirerende rammer om både skoledage og fritidsaktiviteter.

Hos Årstiderne Arkitekter har vi gennem mange år tegnet skoler og uddannelsesinstitutioner, og derfor ved vi, at skoler ikke bare er skoler, men at skoler skal danne trygge rammer for undervisning, læring og trivsel hver eneste dag.

Vores arkitektur skal inspirere til læring, og rum skal understøtte det gode undervisnings- og arbejdsmiljø. Vi fokuserer på indeklima, fordi det er afgørende for vore børns indlæringsevne, og vi arbejder aktivt med dagslysforhold, akustik og materialer, så vores skolebyggerier er rare og sunde at være i.

En af vores vigtigste opgaver er at skabe langtidsholdbare læringsrum, som over tid kan omformes, så de understøtter pædagogiske ambitioner og krav. Vi stræber efter at indrette fleksible skoler, som i løbet af dagen kan anvendes til flere formål – både til undervisning, SFO og fritidsaktiviteter. På den måde sikrer vi, at vores løsninger holder – ikke bare i dag og i morgen, men også i fremtiden.

Rammer for sport, kultur og fritid
Når vi tegner kultur- og sportsbyggerier stræber vi efter at skabe bæredygtige og dynamiske bygninger, som med deres arkitektur opfordrer til bevægelse, fællesskaber og aktivitet for både elite- og fritidsudøvere.

Vores arkitektur skal være foranderlig, så den understøtter nye trends og tendenser, og samtidig har vi fokus på at skabe naturlig sammenhæng mellem faciliteter, så brugerne mødes og inspireres på tværs af sportsgrene. I de publikumstunge projekter fokuserer vi på, at både publikum og professionelle idrætsudøvere skal mærke, at arkitekturen fungerer med fokus et smidigt flow og korte arbejdsgange for de ansatte ved at tænke bygningernes funktioner sammen.

Brugerinvolvering
Vi ved, at bygninger bruges bedst, når de er tegnet efter brugernes behov. Derfor involverer vi altid så bred en brugergruppe som muligt i vores proces, så vi sikrer, at vores løsninger ikke kun er bæredygtige og æstetiske, men som også understøtter visioner og fællesskaber i klassen, på lærerværelset og i fritiden.

For at konkretisere brugernes behov, har vi udviklet en særlig metode til at klarlægge visioner, ideer og ønsker. Metoden rummer seks succeskriterier, som brugerne udvælger, prioriterer og ranglister, og gennem workshops sikrer vi, at alle prioriteter og parametre er indfriet. Her samler vi brugerne om en fælles vision, og sørger for, at vi som arkitekter kan skitsere ét samlet forslag, som tager højde for behov, projektets bygningsmæssige udgangspunkt og de økonomiske rammer.

I vores projekter kombinerer vi input og visioner fra en bred brugergruppe med vores ekspertise og viden om realistiske, gode og sunde løsninger. På den måde skaber vi bæredygtige, fleksible og fremtidssikrede rammer for liv, leg og læring til gavn for skoler og uddannelsesinstitutioner over hele Danmark.

Kontakt

Peter Kristiansen
Peter Kristiansen
Kreativ leder, Vest
Uddannelse og Fritid
Arkitekt MAA
Tel. +45 9628 0809
Mob. +45 2620 9821
pk@aarstiderne.dk