Transformation og Renovering

Vi renoverer på bygningens præmisser med respekt for den originale arkitektur

Historiske og bevaringsværdige bygninger udgør en stor del af vores historie og arkitektoniske kulturarv, og vi har, med vores mangeårige erfaring i ryggen, transformeret og revitalisereret en lang række bygninger og bymiljøer.

I teamet for Transformation og Renovering har vi forståelse for at renovere og transformere eksisterende bygninger og bymiljøer. Vi er eksperter i bygningsforandringer, og vores specialiserede medarbejdere arbejder med udgangspunkt i bygningernes iboende kvaliteter – indgreb sker således altid med respekt for bevaringsværdierne.

På hver eneste opgave analyserer og kortlægger vi nøje den eksisterende bygningsmasse, så vi kan vurdere, hvilke kvaliteter, potentialer og arkitektoniske træk, som vi skal bevare og bygge videre på. Vi anvender de nyeste metoder til bygningsregistrering, hvor vi med 3D SLAM-scanning får en nøjagtig bygningsmodel af de eksisterende forhold, som gør os i stand til at bygge og ændre på et mere præcist grundlag. På den måde bevarer vi arkitektur og kulturarv samtidig med, at vi opgraderer fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer til en nutidig standard.

Kontakt

Bjørn Mogensen
Bjørn Mogensen
Kreativ leder
Transformation og Renovering
Arkitekt
Tel. +45 7024 2110
Mob. +45 5120 7325
blm@aarstiderne.dk
Rasmus Tøgern
Rasmus Tøgern
Kreativ chef, Øst
Arkitekt MAA
Mob. +45 2217 9807
rt@aarstiderne.dk