Sundhed

Trygge og velfungerende rammer for patienter, pårørende og personale

Sundhedssektoren udvikler sig konstant med nye krav og ny teknologi som arkitekturen skal forsøge at imødekomme. Som arkitekter indenfor sundhedsområdet er det vores mål at skabe fleksible, trygge og velfungerende rammer for psykiatri, pleje og behandling.

Sundhedsbyggerier skal ofte fungere for flere brugergrupper i løbet af en dag, og som arkitekter stræber vi efter at skabe bygninger og rum, hvor de ansatte kan arbejde i optimale rammer, og hvor patienter, beboere og pårørende samtidig føler tryghed ved ophold og behandling.

Gennem tiden har afdelingen medvirket til en lang række byggerier i det danske sundhedsvæsen i relation til bl.a. psykiatri, plejecentre, rehabilitering, akutmodtagelser, kirurgi, laboratoriefaciliteter og botilbud for særlige grupper som autister, demente og muskelsvindramte.

Når vi tegner plejeboliger implementerer vi den nyeste viden om velfærdsteknologi, hjælpemidler og teknologiske forhold, og vi fokuserer på at understøtte oplevelsen af hjemlighed ved at tydeliggøre overgangene mellem det private, det fælles og det institutionelle.

Vi har specialiseret viden indenfor helende arkitektur, og arbejder tværfagligt med arkitektur, psykologi, hortikultur, ergoterapi og medicin i ét samlet perspektiv med fokus på at bruge naturen aktivt i arkitekturen til at fremme sundhed og rehabilitering. Her arbejder vi bl.a. med terapihaver til at forbedre fysisk og mental sundhed, social tilpasning, genoptræning og rekreation.

Kontakt