Retail

Vi omsætter dine koncepter til velfungerende retail design

I vores afdeling for Retail udvikler vi alt fra enkelte butikker til centre og butikskæder, og omsætter dine koncepter til velfungerende retail design.

Som arkitekter er vi nede i alle detaljer af vores projekter – fra det optimale flow på parkeringspladsen til den velfungerende butiksindretning og effektive varelevering. Vi tænker og tegner arkitektur, logistik og layout sammen til én optimal løsning. Det har vi gjort i over 20 år, og vi står derfor bag mere end 1,5 mio. m2 handelsprojekter fordelt over hele Norden.

Vores tilgang
Vi ved, at hver streg, vi tegner, har betydning for økonomien, når byggeriet er færdigt, og kan få direkte konsekvens for omsætningen. Vi sætter os ind i vores kunders rammer og forudsætninger, og derfor kan vi gøre en forskel – også for vores kunders kunder. Resultatet er retail bygninger og områder, der lever og virker, og som kan ændres og tilpasses i takt med skiftende forudsætninger og behov.

Hos os er effektivitet, fleksibilitet og hurtighed afgørende for en succesfuld proces. Derfor har vi integreret det som en bevidst del af vores arbejde, hvor vi har defineret værktøjerne til en sikker og effektiv afklaring. Vores tankegang er kommerciel og rationel, og vi arbejder målrettet. På hver opgave sætter vi et specialiseret team med key-account ansvarlige tilknyttet hver enkelt kunde.

Ydelser og kompetencer

Vores viden og kompetencer indenfor vores felt spænder vidt, og vi kan derfor tilbyde vores kunder forskellige ydelser indenfor retail arkitektur.

Profilering, identitet og konceptudvikling
Vi hjælper med at skabe en ny identitet eller optimere jeres profil, så visioner og værdier fremstår knivskarpt for jeres kunder. Vi afstemmer materialer og detaljer, og konkretiserer jeres bærende ideer, så de udvikles og manifesteres i et slagkraftigt koncept. Konceptudviklingen er en del af vores proces, som skaber en helhed i forhold til de idéer, vi definerer sammen med kunden.

Trafik og logistik
Vi ved, at kundeoplevelsen allerede starter, før man ankommer til butikkerne, og det er derfor vigtig, at vi har analyseret, hvordan kunderne ankommer fra de tilstødende veje, og hvilken konsekvens infrastrukturen kan få for kundetilstrømningen og den daglige omsætning.

Kundeflow
Kundernes adfærd i butikken er væsentlig. Vi ved, hvordan et kundeflow kan optimeres i forhold til den vare, I sælger. Vi kigger på flowet fra A-Z – fra det øjeblik, kunden ankommer til butikken, cirkulerer og derefter forlader butikken igen.

Optimering og spaceplanning
Vi omsætter jeres guidelines i nye eller eksisterende lokaler: Hver søjle og væg, der placeres i rummet har en konsekvens for butikslayoutet og den daglige omsætning, når projektet står færdigt.

Implementering og projektering
Vi har specialiseret os i implementering af butikslayout og koncepter, og vi forstår og respekterer de forudsætninger, der er til stede, når et gennemarbejdet koncept skal passes ind. Vi forstår bygherre og fagtilsyn, og sikrer at alt løses i henhold til de forventninger, som kunden har til indretning, kvalitet og finish.

Bæredygtighed
Vi tænker bæredygtige løsninger ind fra projektets start – fra landskab, materialevalg, tekniske løsninger og til den daglige drift.

Kontakt

Kiri Lysbjerg Hedegaard
Kiri Lysbjerg Hedegaard
Kreativ leder
Retail
Arkitekt MAA
Mob. +45 2469 1682
klh@aarstiderne.dk
Jonas Snickert
Jonas Snickert
Markedschef
Arkitekt MAA
Tel. +45 7024 1058
Mob. +45 2338 7155
js@aarstiderne.dk