Landskab

Funktionel, fremtidssikret og bæredygtig landskabsarkitektur med mennesket i fokus

Vores afdeling for Landskab er specialiseret i udviklingen af by- og landskabsrum, og vi beskæftiger os med alt fra komplekse by- og havneomdannelser til klimasikring, VVM, boligområder og mere intime byrum.

Vores ambition er at skabe bæredygtige, robuste og sunde miljøer med fokus på oplevelser og sociale sammenhænge for mennesker, og afdelingen er sammensat med tanke på at tilbyde vores kunder den bredest mulige vifte af specialkompetencer indenfor by- og landskabsarkitektur. Med en dialogbaseret og helhedsorienteret tilgang brænder vi for at skabe landskabsarkitektoniske rum, som giver værdi til brugerne i form af funktionelle, æstetiske og bæredygtige løsninger.

Teamet har indgående viden om bl.a. planter, vækstforhold, klimatilpasning, VVM, trafik, tilgængelighed samt lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger), belægning og belysning. Vi er desuden uddannede DGNB-konsulenter, og kan certificere landskabs- og byområ­der, og vi arbejder med social bæredygtighed i strategiske udviklingsplaner, for at sikre, at arkitekturen fungerer for de mennesker, som skal bruge den – både i dag, i morgen og i fremtiden.

Ydelser
Vi yder rådgivning indenfor alle landskabsprojektets faser – fra skitsering og konceptudvikling til projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. I hver opgave kombinerer vi bygherres ønsker med den økonomiske ramme og de planmæssige bindinger, og vi løfter opgaver fra idéoplæg til tung projektering, og agerer i tæt samspil med både brugere, myndigheder, interessenter og developere.

Fra komplekse byomdannelser til rolige gårdhaver
Vi arbejder med landskabsarkitektur i alle skalaer og designer både offentlige og private byrum. Gennem årene har vi b.la. opbygget en erfaring med komplekse infrastrukturopgaver og store byomdannelsesprojekter som eksempelvis Israels Plads, transformationen af Thomas B. Thriges Gade, genåbningen af Aarhus Å og klimasikringen af Svendborg Havn.

For os er det en ære at skabe værdifulde og fællesskabende udemiljøer, som bidrager til menneskers livskvalitet i hverdagen. Blandt andet har vi arbejdet med flere bolignære projekter, hvor vi har bidraget med kollektive gårdrum og grønne, rekreative arealer. Her fokuserer vi på at skabe balance og sammenhæng mellem private, semi-private, fælles og offentlige rum. På den måde sikrer vi, at arkitekturen også relaterer sig til sine omgivelser og bidrager til bymiljøet som helhed.

Kontakt

Christian Bøcker Sørensen
Christian Bøcker Sørensen
Kreativ leder, Øst
Landskab
Landskabsarkitekt Cand. Hort. Arch.
Tel. +45 4348 4799
Mob. +45 2777 1521
christian.soerensen@sweco.dk
Carina Rosenbech Thybo
Carina Rosenbech Thybo
Kreativ leder, Vest
Landskab
Arkitekt Cand. Arch.
Tel. +45 7024 1080
Mob. +45 2892 9645
crt@aarstiderne.dk
Jacob Storebjerg Laursen
Jacob Storebjerg Laursen
Teamleder, Øst
Landskab
Bygningskonstruktør MAK
Mob. +45 2878 3449
jsl@aarstiderne.dk