Landskab

Vi formgiver æstetiske og funktionelle udemiljøer for mennesker

Årstiderne Arkitekters afdeling for Landskab er specialiseret i udviklingen af by- og landskabsrum. Vi sørger for, at en flade ikke bare er en flade, men at landskabet derimod er formgivet efter omstændighedernes kompleksitet. Vores projekter skabes med fokus på at fremtidssikre byer, kyster og landskaber, og vi sætter en ære i at koble kontekst og bygning sammen til et helstøbt projekt.

Vores ambition er at skabe bæredygtige, robuste og sunde miljøer med oplevelser og sociale sammenhænge i centrum. Vi beskæftiger os med fagets mange skalaer – helt fra den overordnede planlægning af komplekse masterplaner til den strategiske finplanlægning af intime by- og haverum, hvor de små detaljer er afgørende. Vi arbejder med by- og landskabsrum i alle former, og vi bestræber os på at skabe grønne miljøer, der understøtter samspillet med omgivelserne og styrker helhedsindtrykket.

Specialister i by- og landskabsarkitektur
Afdelingen er sammensat med tanke på at tilbyde vores kunder den bredest mulige vifte af specialkompetencer indenfor by- og landskabsarkitektur. Med en dialogbaseret og helhedsorienteret tilgang brænder vi for at skabe landskabsrum, som giver værdi til brugerne i form af funktionelle, æstetiske og bæredygtige løsninger, der bidrager til menneskers livskvalitet i hverdagen.

Teamet har indgående viden om alle relevante aspekter inden for feltet – fx klimasikring, regnvandshåndtering, planter og vækstforhold. Vi har desuden uddannede DGNB-konsulenter, der kan certificere landskabs- og byområ­der, og vi arbejder med social bæredygtighed i strategiske udviklingsplaner. Med andre ord sikrer vi, at arkitekturen fungerer for de mennesker, som skal bruge den – både i dag, i morgen og i fremtiden.

Vi yder rådgivning til vores kunder indenfor alle landskabsprojektets faser – fra skitsering og konceptudvikling til projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Vi tror på værdien af integreret design, og at vi, i samarbejde med andre faggrupper, skaber de bedste projekter. Fx samarbejder vi tæt med vores ingeniører i projekter som Favrholm Nord, Svendborg Havn, Nørrestrand og Thomas B. Thriges Gade. Når vi samarbejder på tværs af faglige felter, sikrer vi, at der bliver taget højde for både bygbarhed, økonomi, funktion og æstetik, så bindinger og udfordringer bliver løst i tide, og opgaven løftes hele vejen fra idéoplæg til udførsel.

Kontakt

Carina Rosenbech Thybo
Carina Rosenbech Thybo
Kreativ leder, Vest
Landskab
Arkitekt Cand. Arch.
Tel. +45 7024 1080
Mob. +45 2892 9645
crt@aarstiderne.dk