Byplan

Vi skaber grundlag for fremtidens byer

Byplan er specialister i byplanlægning og danner grundlaget for fremtidens velfungerende byer. Vi bistår vores kunder med rådgivning inden for alle aspekter af byplanfaget, lige fra strategisk byudvikling og udarbejdelse af mulighedsstudier til helheds-, kommune- og lokalplaner.

Vores planlægningskompetencer dækker opgaveløsning inden for bl.a. bolig, erhverv, detailhandel, omdannelse og bevaring. Vi driver planprocesser fremad og inddrager de rette kompetencer på de rigtige tidspunkter.

Vi har et indgående kendskab til Planloven, og vi navigerer konstruktivt på baggrund af en bred erfaring i planlægningens komplekse verden. Vi sikrer dialog mellem developere, forvaltninger, borgere og politikere, i et krydsfelt, hvor arkitektonisk kvalitet, økonomi, lovkrav og politiske visioner skal gå op i en højere enhed. Med afsæt i vores kompetencer og erfaringer kender vi perspektiverne fra alle sider af bordet. Det bruger vi til at skabe gode løsninger for alle.

Vi sætter vores byplanfaglige viden om fx urbanisering, boformer, klima og bæredygtighed i spil for at skabe plangrundlag for velfungerende byer. Du kan læse mere om vores kompetencer her.

Kontakt

Mette Fuglkjær
Mette Fuglkjær
Kreativ leder, Øst
Byplan
Arkitekt Cand. Arch.
Tel. +45 7024 2138
Mob. +45 3168 7741
mfh@aarstiderne.dk
Mette Geertsen
Mette Geertsen
Kreativ leder, Vest
Byplan
Arkitekt MAA
Tel. +45 7024 1025
Mob. +45 4076 7381
mge@aarstiderne.dk