Byplan

Vi skaber grundlag for fremtidens byer

Byplan er specialiseret i at skabe grundlaget for fremtidens byer. Som byplanarkitekter arbejder vi med alt fra strategisk byudvikling og mulighedsstudier til master- og lokalplaner. Vi sikrer dialog på tværs af fagligheder, og skaber med det rigtige plangrundlag et optimalt afsæt for velfungerende og bæredygtige byer.

Urbanisering, klima, teknologi, familiemønstre og livsformer er i konstant forandring, og stiller højere krav til funktionalitet, værdi og livskvalitet. Det gælder for storbyer med historiske bykerner, nye byområder, forstæder, oplandsbyer og for mindre landsbyer under omstilling.

Som byplanarkitekter kan vi bistå vores kunder i alle aspekter af byplanfaget – fra rådgivning i strategisk byudvikling til udarbejdelse af mulighedsstudier samt master- og lokalplaner, hvor vi fx hjælper med at definere områders karakter og liv, de funktioner områderne skal indeholde, hvilke boligtyper, der skal bygges, hvor der skal anlægges veje, og hvilke former for beplantning, der skal karakterisere et givent område. Vi har hele tiden blik for helheden og detaljen på én og samme tid.

Vi har et indgående kendskab til Planloven, og navigerer ud fra en bred erfaring i planlægningens komplekse verden. Afdelingen samarbejder med developere, forvaltninger, politikere og borgere i et krydsfelt hvor arkitektonisk kvalitet, markedsmekanismer, økonomi og politiske visioner skal gå op i en højere enhed. Med afsæt i vores faglige kompetencer og erfaringer kender vi perspektivet fra alle sider af bordet, og vi omsætter denne viden til bæredygtige løsninger, som skaber bred værdi.

Vi er specialister i byplanlægning, og de plangrundlag vi udarbejder skaber gode rammer for fremtidens velfungerende byer. Vi arbejder for at tingene skal gå op i en højere enhed, hvilket forudsætter, at vi lytter til vores kunder og samarbejdspartnere, og sikrer dialog på tværs af fagligheder. Vi inddrager fagspecifikke kompetencer på de rette tidspunkter i processen.

Ydelser og kompetencer

Vores viden og kompetencer spænder bredt, og vi tilbyder rådgivning indenfor forskellige områder af byplanlægning. Du kan læse mere om vores mange kompetencer her

Kontakt

Mette Fuglkjær
Mette Fuglkjær
Kreativ leder og Teamleder, Øst
Byplan
Arkitekt Cand. Arch.
Tel. +45 7024 2138
Mob. +45 3168 7741
mfh@aarstiderne.dk
Erik Skovgaard Knudsen
Erik Skovgaard Knudsen
Teamleder, Vest
Byplan
Arkitekt MAA
Mob. +45 3177 9437
esk@aarstiderne.dk
Mette Geertsen
Mette Geertsen
Kreativ leder, Vest
Byplan
Arkitekt MAA
Tel. +45 7024 1025
Mob. +45 4076 7381
mge@aarstiderne.dk