Almene boliger

Gode og fremtidssikrede hjem med udgangspunkt i brugernes behov

Gennem flere år har vi som arkitekter beskæftiget os med almene boliger. Derfor ved vi også, at arbejdet med almene boliger kræver en tilgang, hvor beboere, byområder og bæredygtighed er i fokus, og tænkes som én samlet helhed.

Vi renoverer med respekt og nytænker med indlevelse, fordi vi ved, at menneskers trivsel og livskvalitet i høj grad er betinget af de rammer, vi lever i – inde såvel som ude. Fælles for vores projekter er, at vi gør os umage for at skabe gode og fremtidssikrede hjem for de knap 1. mio. danskere, som i dag bor i almene boliger.

Som erfarne arkitekter og rådgivere indenfor den almene sektor, har vi vores daglige gang hos vores kunder og deres beboere – derfor kender vi de særlige arbejdsgange, processer, aktører og procedurer, som knytter sig til det givne område. Vi har en stor viden og rådgiver professionelt om beboerdemokratiske spilleregler, lovgivning, jura og byggeteknik.

Brugerinddragelse
Vi skaber hjem til mennesker, og for at skabe de bedst mulige rammer, sætter vi os ind i, hvilke krav beboerne sætter til deres bolig – både i dag og i fremtiden.

I den proces er brugerinddragelse vores vigtigste metode. Hos Årstiderne Arkitekter har vi stor erfaring med at facilitere brugerinddragelse, og med at guide beboere og beslutningstagere gennem de mange valg og muligheder, der opstår undervejs i en byggeproces. Det gør vi bl.a. på workshops og dialogmøder, hvor vi får stillet de rigtige spørgsmål og konkretiseret de værdier og ønsker, der er mulige indenfor den givne byggesum. Når vi lytter og forstår beboernes behov, kan vi skabe de bedst mulige rammer for livet i Danmarks almene boliger.

Vi har stor respekt for succesen af en god proces, og vi ved, at det er et afgørende værktøj til at skabe engagement, medejerskab og en klar forventningsafstemning. Derudover er brugerinvolvering med til at optimere byggeprocesserne og sikre en mere effektiv projektering.

Kontakt

Inge Nielsen Skytte
Inge Nielsen Skytte
Kreativ leder / Team leder, Vest
Almene boliger
Arkitekt MAA
Tel. +45 9628 0839
Mob. +45 2322 7475
is@aarstiderne.dk