Willemoesgade

Et moderne kontor i historiske rammer

Arkitekter og ingeniører forenes i Swecos nye fælleskontor. Willemoesgadekarreen er et gammelt fabrikskompleks beliggende centralt på Trøjborg i den nordlige del af Aarhus med Risskov, Aarhus Bugt og den pulserende Tordenskjoldsgade som nærmeste nabo.

Swecos kommende fælleskontor i Aarhus er en transformation af en historisk bygning fra 1899, som i 1959 fik sit karakteristiske shedtag. Anlægget har blandt andet har lagt bygninger til de forenede bryggerier, lagerhal for Otto Mønsteds papirværksted, Aarhus Universitet og med Swecos indflytning føjes et endnu et kapitel til fortællingen.

Udadtil bevareres de eksisterende facader i den gule teglsten med røde facadebånd. Det særprægede shedtag bevares også, da det i samspil med den grønne beplantning skaber et kontrastfuldt industrielt udtryk.  Med andre ord bliver bygningen opdateret uden at miste den ånd, der forankrer stedet i den lokale historie.

FN’s verdensmål som designværktøj
En gennemgående vision i transformationen er at sætte et så lille klimaaftryk som muligt på omverdenen. Derfor er bæredygtighed også tænkt ind alle de steder i bygningen, hvor det har været muligt – fx er FN’s verdensmål brugt aktivt i ombygningen, genbrug er i fokus i indretningen og den almindelige kontordrift bliver miljøvenlig ift. til belysning og vandforbrug.

”Helt overordnet er transformationen af det nye kontor i sig selv bæredygtig, da det er en eksisterende bygning som istandsættes. På den måde genbruger vi mange ressourcer og sparer på CO2-regnskabet. Derudover har projektteamet arbejdet indgående med FN’s verdensmål, der er anvendt som designværktøj i processen. Flere verdensmål er omsat til konkrete løsninger,”
Brian Højbjerre Sørensen, bæredygtighedskonsulent

Kategori
Erhverv
Lokation
Aarhus | Danmark
Bygherre
Sweco
Status
Forventet færdigt 2020
Areal
3000 m2