Vingen

Et botilbud med mulighed for både privatliv og fællesskab

Med tilbagetrukkede nicher både ude og inde tilgodeser indretningen af Vingen muligheden for forskellige ophold og selvvalgte sociale fællesskaber for tilbuddets beboere.

Botilbuddet Vingen huser unge og voksne, som har brug for udvidet støtte i hverdagen. Ved disponeringen og udformningen har fokus været på at tilgodese beboernes mulighed både privathed og fællesskab i rammer, der samtidig tilbyder gode og sikre arbejdsforhold for personalet.

Bebyggelsen, og de nære udearealer, er disponeret med henblik på at udnytte de særlige landskabelige kvaliteter, som området byder på, så alle beboere får størst mulig glæde af de grønne arealer. Eksempelvis etableres centralt i bebyggelsen et grønt gårdmiljø, mens der omkring centeret skabes et aktivitetsbånd, som flyder ud i det smukke og kuperede omkringliggende landskab.

Ved formgivning og proportionering af bygningerne, samt ved valg af materialer og overfalder, er der lagt vægt på at opnå et nutidigt arkitektonisk udtryk, som opleves imødekommende, hjemligt, gedigent og i harmoni med den eksisterende bebyggelse og de grønne omgivelser. Tilbagetrukne nicher ude og inde fremstår i lyse farver og træ for at markere ophold og indgange. Velvalgte lysindtag og hensigtsmæssige udgangsdøre til terræn er indarbejdet overalt i byggeriet.

Den nye bebyggelse adopterer kvaliteter fra de eksisterende bygningslænger, men fremstår samtidig med individuelt præg. Funktionelt er bebyggelsen delt op i to enheder med hver ti boliger, og med hver deres fællesstue, fælleskøkken, grovkøkken, servicearealer og opholdsrum. Boenhedernes indbyrdes størrelse er ikke fastlåst og kan fleksibelt variere efter behov.

Kategori
Sundhed
Lokation
Hillerød | Danmark
Bygherre
Hillerød Kommune
Status
Realiseret
Areal
1.620 m2
Samarbejdspartnere
Viborg Ingeniørerne