Viborg Akut

Et effektivt og moderne akutcenter med patienten i centrum

Viborg Akut er et nyt akutcenter, som opføres i forbindelse med det eksisterende hospital, der stræber efter at skabe et effektivt, fleksibelt og kompakt hospital med fokus på den enkelte patient og et stærkt fagligt miljø for hospitalets ansatte.

Viborg Akut fokuserer på at sætte patienten i centrum og skabe trygge omgivelser med fokus på diskretion ved fx kun at indrette afsnittet med enestuer. Derudover implementerer projektet elementer fra teorierne om helende arkitektur og naturens betydning for patientens sygdomsforløb, ved at patienterne fx har adgang til rekreative udearealer omkring hospitalet og udsigt over Søndersø i Viborg.

Projektet stræber efter at skabe nærhed mellem de forskellige specialer og servicefunktioner på hospitalet, så der skabes en velfungerende og effektiv arbejdsplads for de ansatte.

Samtidig har byggeriet har et bæredygtigt fokus, hvor konstruktioner og klimaskærm udføres som lavenergi-løsninger, og bygningen er designet med grønne sedumtage med integreret regnvandsforsinkelse. Samtidgi er alle byggeriets materialer valgt med fokus på minimale driftsomkostninger.

Det samlede projekt består af skadestue, vagtlæge-faciliteter, hospitalsvisitationen og traumemodtagelse med tilhørende heliport på taget samt en ny hovedindgang med tilhørende foyer, auditorium og en udvidelse af operationsafdelingen, en ny intensivafdeling, faciliteter til dagkirurgien, en udvidelse til billeddiagnostik samt nye sengeafsnit med enestuer. Herudover rummer projektet en større ombygning.

Viborg Akut er resultatet af en vundet projektkonkurrence i 2012.

Kategori
Sundhed
Lokation
Viborg | Danmark
Bygherre
Region Midtjylland
Status
Forventes realiseret i 2018
Areal
Ombygning: 23.000 m2 | Nybyggeri: 29.300 m2
Samarbejdspartnere
Sweco | AART | Midtconsult | WSP