Vejle Gammelhavn

Et ambitiøst udviklingsprojekt ved Vejles gamle banetracé

Flankeret af indfaldsveje til Vejle bymidte og den velbesøgte gågade opføres et nyt boligområde som har til formål at skabe ny forbindelse mellem opland og by.

Projektets store bygningsmasse og lange facadeforløb er arkitektonisk bearbejdet med henblik på at indskrive sig i byens øvrige arkitektoniske sammenhænge og skala. Langs gadefacaden skabes en række skift og facadedybder for at give et dynamisk gadeforløb. De øvrige bygningsvolumener og facader har variationer i bygningshøjder og et særligt udviklet formsprog med forskydninger, brud og detaljer, med henblik på at skabe den nødvendige kompleksitet og detaljerige facadeudtryk i forhold til Vejle by.

Projektet introducerer flere funktioner i synergi; stueetagen og første sal etableres som detailhandel med større detailenheder og et tilhørende parkeringshus. En samlende randbebyggelse fra 2.-7. sal indeholder boliger og erhverv, og omkranser et stort gårdrum, som indbyder byens brugere og beboere til ophold. Bebyggelsen tangerer Vejle gågade og forlænger gågadeforløbet langs butiksfacaderne.

Det store gårdrum forbindes med byen ved offentlige trappeadgange, som skærer sig ind i randbebyggelsen, og på denne måde inviteres byens brugere ind og op til et rekreativt anlæg med stisystemer og forskellige beboer -, service- og kulturorienterede tilbud, som fungerer som en forlængelse af gågaden i Vejle, og bringer nyt liv og mulighed for aktiviteter til området.

Kategori
Boliger
Lokation
Vejle | København
Bygherre
NPV A/S
Status
Igangværende