UN17 Village

En bæredygtig landsby som afslutter Ørestaden mod syd

På Ørestadens sidste byggefelt ”spidsen” opføres et boligprojekt, som med sin visionære tilgang til bæredygtighed, sætter nye standarder for bæredygtigt byggeri. UN17 Village implementerer som det første byggeri nogensinde samtlige af FN’s 17 verdensmål i ét samlet bygningsdesign.

UN17 Village har en helt særlig placering på spidsen af Ørestad afgrænset af de vidstrakte naturarealer på Amager Fælled, og når projektet står færdigt vil det fuldende de seneste 25 års udvikling af Københavner-bydelen, Ørestad Syd.

Projektet har en unik tilgang til bæredygtighed, da FN’s 17 verdensmål for første gange nogensinde er anvendt som et decideret designværktøj, og bebyggelsen sætter helt nye standarder for bæredygtigt byggeri, fordi samtlige verdensmål er omsat til konkrete løsninger i ét ambitiøst byggeprojekt.

UN17 Village konstrueres af genbrugsmaterialer med minimal afgasning, og når bebyggelsen står færdig, vil den derfor opfylde de højeste krav til fysisk og psykisk velvære. Desuden vil UN17 Village anvende 100 % vedvarende energikilder, og kunne indsamle 1,5 mio. liter regnvand om året til recirkulering og rekreativt brug.

Genfortolker landsbyens nære fællesskaber
UN17 Village består er fem adskilte bygninger, og måler 35.000 m2 og vil blive hjem for ca. 800 mennesker. Projektet er designet med flere forskellige boligtypologier, der tilsammen skaber grundlag for en mangfoldig og robust bydel, hvor mennesker uanset familiestruktur eller alder kan bo.

”Med tanke på at skabe en landsby vil bebyggelsen med sine forskellige boligtypologier imødekomme beboere på tværs af generationer og skiftende familiemønstre. UN17 Village er udformet med fokus på tryghed, det nære miljø og med mange faciliteter og steder, hvor områdets beboere kan mødes på tværs af kvarteret og hele Ørestad.”
Andreas Olrik, kreativ leder for Boliger hos Årstiderne Arkitekter

Byggeriet vil rumme familieboliger, fællesskabsboliger, fleksible boliger, minimale boliger og seniorfællesskaber, som hver især vil henvende sig til forskellige brugergrupper. Samtidig designes 3.000 m2 af det samlede UN17 Village som fællesfunktioner, der skal fungere som samlingssteder for bebyggelsens beboere, og tilmed også invitere resten af Ørestaden indenfor, så der skabes en levende og tilgængelig bydel.

Kategori
Boliger
Lokation
København | Danmark
Bygherre
NREP
Status
Igangværende
Areal
35.000 m2
Samarbejdspartnere
Lendager Group | Moe Rådgivende Ingeniører | Arup Rådgivende Ingeniører
Visualiseringer
TMRW

Afslutningen på 25 års udvikling af Ørestad
UN17 Village har en helt særlig placering på spidsen af Ørestad på kvarterets sidste byggefelt mod syd. Projektet fuldender således de seneste ca. 25 års udvikling af Københavner-bydelen.

Village er udformet, så overgangene mellem naturen, byen og bebyggelsen bliver hensigtsmæssige, og så gårdrum og udearealer tager højde for bl.a. vindforhold, sol og udsigtslinjer. Derudover vil UN17 Village udnytte og videreudvikle områdets helt særlige landskabelige kvaliteter med fokus på rekreativt brug af vand, beplantning, biodiversitet og dyreliv. Dermed vil bebyggelsen indgå i naturlig symbiose med sine omgivelser.

Projektet er udviklet i samarbejde med NREP, Lendager Group, Moe Rådgivende Ingeniører og Arup Rådgivende Ingeniører.