Tulipgrunden

Et mangfoldigt boligområde i naturskønne omgivelser

Den overordnede plan for den ca. 100.000 m2 store Tulipgrund skal forvandle arealet i Brabrand fra råt industrikvarter til moderne boligområde med en mangfoldig beboelsessammensætning.

På Tulipgrunden i Brabrand, som tidligere har huset JAKA-slagterierne, skal der opføres i alt 300 boliger med forskellige karakteristika – etagebyggeri, rækkehuse, dobbelthuse samt almene familie- og ungdomsboliger. Ved at arbejde aktivt med forskellige boligtyper, sikres en bred beboelsessammensætning, når revitaliseringen af arealet – som forventes gennemført i 2020 – er afsluttet.

”Planens hovedidé tager udgangspunkt i en opdeling af grunden, hvor de enkelte delområder skal have forskellige karakterer og boligtyper, som dels sikrer en mangfoldig beboelsessammensætning og dels tilpasser sig Tulipgrundens varierende terræn og udnytter områdets store landskabelige værdier.”
Anders Lyhne, arkitekt og kreativ leder

Mellem husene er der etableret grønne og rekreative arealer, og centralt på grunden ligger fabrikkens gamle hovedbygning, som bevares for at indarbejde og videreføre områdets industrielle kulturhistorie. Den gamle hovedbygning skal omdannes til et fælleshus, og der arbejdes med funktioner indenfor børn, unge, dannelse, kost og sundhed. De kommende brugere skal løbende inddrages i processen med at konkretisere ideerne til bygningens funktioner, der ikke er fastlagt endeligt.

Boliger integreret i naturen
Tulipgrunden strækker sig langs en karakteristisk og markant skrænt, og er beliggende på kanten af et fredet naturareal. Grunden er karakteriseret af det stærkt kuperede istidslandskab, der blandt andet har formet Århus Ådal. Med et fald på ca. 20 meter inden for det bebyggede område, er der tale om et markant historisk terræn med en fantastisk udsigt over Aarhus Ådal og Brabrandsøerne, som også er tænkt ind i grundens forskellige bebyggelser.

I projektets første etape opføres dobbelthuse i forskudte plan, som rent visuelt vil lægge sig ind i skrænten, og understrege den som et karakteristisk landskabeligt element i området. Dobbelthusene er placeret med en afstand på minimum fem meter, så den omkringliggende natur og skov kan gro naturligt ind mellem husene, og skabe et selvgroet og harmonisk forhold mellem natur og bebyggelse. Dobbelthusene opføres i lyse brunlige teglsten, som går i fin dialog med det omkringliggende landskab.

Kategori
Boliger | Landskab
Lokation
Aarhus | Danmark
Bygherre
A. Enggaard A/S
Status
Realiseret i 2020
Areal
Masterplan: 100.000 m2 | Boliger: 30.000 m2