Tulipgrunden - Landskab

Moderne boliger i harmoni med naturen

I Brabrand, vest for Århus, dukker der snart et moderne boligområde op, i det der engang var et råt industrimiljø. Områdets 300 boliger opføres som to forskellige boligtyper med forskellige karakteristika, mens det hele bindes sammen af det omkringliggende landskab.

Tulipgrunden er ikke en traditionel parcelhusudstykning. Området udvikles i stor respekt for naturen og landskabet. Det er en vision at bebyggelsen i boligområdet skal være i høj kvalitet og ansvarligt ud fra både sociale, sundhedsmæssige, økonomiske og miljømæssige perspektiver.

Området hvor de 300 boliger opføres strækker sig langs en markant skrænt og er beliggende på kanten af et fredet naturareal. Med et fald på ca. 20 meter inden for det bebyggede område, er der tale om et markant og historisk terræn med en fantastisk udsigt over Århus Ådal og Brabrandsøerne. Naturens liv er indtænkt i grundens forskellige bebyggelser bl.a. ved at placere bygningerne med minimum fem meters afstand, så den omkringliggende natur og skov kan vokse naturligt ind mellem husene, og skabe et selvgroet og harmonisk forhold mellem natur og bebyggelse.

Naturen som nabo
På Tulipgrunden har man mulighed for at bo med naturen helt tæt på hjemmet. Når boligernes terrasser ender, tager enggræsserne over, og den vilde beplantning breder sig som grønne tæpper omkring og mellem husene. Grunden indeholder løsninger, der er karaktergivende for både bebyggelse og det omgivende landskab. For eksempel håndteres alt regnvand lokalt ved etablering af render og grøfter mellem husene. Vandets veje bliver således synlige i naturen og bliver, ved nænsom terrænbearbejdning, en del af det omgivende landskab – en del af bebyggelsens bæredygtige identitet.

Boligområde med særpræg og respekt for naturen
For at bevare områdets særlige karakter og værdier, er det visionen, at beboerne i Tuliphusene skal bidrage til at værne om naturen ved at deltage i pleje af området og respektere de fælles rammer, der beriger bebyggelsen. Den bæredygtige afledning af regnvand fordrer et minimum af vedligehold for at fungere optimalt, og det sørger for at bæredygtighed, rekreation og udendørs aktiviteter er nogle af områdets kendetegn.

Kategori
Landskab
Lokation
Aarhus | Danmark
Bygherre
A. Enggaard A/S
Areal
100.000 m2
Status
Realiseret i 2020