Thyrasgade

En kombination af private og fælles gårdrum med fokus på ophold, bevægelse og leg

Hovedidéen bag forslaget er at skabe et åbent samlet gårdrum med et fælles opholdsrum til leg og bevægelse samt private zoner nær boligerne til roligt ophold.

Projektet indeholder basketbane, græsplæne til bevægelse herunder fodbold, mindre lege-øer med sandkasse, legehus og gynger, scene til leg og diverse opholdsmuligheder. I projektet er der bevist arbejdet med forskelligartet beplantning for at sikre varierede rumoplevelser i form af lys og skygge og ikke mindst variationen i årstidernes løv.

I projektet har der allerede i konceptudviklingen været fokus på minimering af gårdrummets drift og vedligeholdelse. Her har vi udarbejdet plejeplan for beplantningen, der bl.a. indeholder syrenhegn, kirsebærlund og æble-ø. Gården skal fungerer som et frodigt og tryg ramme for beboerne.

Vi har varetaget alle projektets faser fra konceptudvikling over projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Kategori
Landskab
Lokation
København | Danmark
Bygherre
Københavns Kommune
Status
Realiseret