Thomas B. Thriges Gade

Historiske tværforbindelser genskabes i en grøn og alsidig bydel

En ny alsidig bydel med fokus på sammenhænge, bæredygtighed og et varieret, grønt byliv er undervejs i Odense. Her genskabes historiske tværforbindelser og grønne byrum med plads til byens liv.

Efter visionen FRA GADE TIL BY er den ældste og mest centrale del af Odense, der i 50 år har været skåret i gennem af den firesporede gennemfartsvej Thomas B. Thriges Gade, under næsten eventyrlig forvandling.

Gaden er nedlagt gennem bymidten og en ny alsidig bydel med fokus på sammenhænge, bæredygtighed og et tæt, varieret, grønt byliv er undervejs. Historiske tværforbindelser genskabes og med letbane og supercykelsti, der løber gennem den nye bydel, flettes både bykerne og tilstødende kvarterer sammen på ny.

Kategori
Byplan | Landskab
Lokation
Odense | Danmark
Bygherre
Odense Kommune | Real Dania
Status
Igangværende
Areal
25.000 m2

Helhedsplanenes fire nye kvarterer etableres etapevis. Først to i nord med det nye musik- og koncerthus Odeon og H.C. Andersenkvarteret som nabo, og siden de to sydlige mere handelsprægede kvarterer ved Odenses handelsstrøg.

Nye attraktive p-faciliteter i bydelens kælderniveau sikrer god og central tilgængelighed for borgere og besøgende, samtidig med at byrummene friholdes for kørende trafik.

Mangfoldigheden af forskellige grønne byrum er forbeholdt de bløde trafikanter og giver plads til både leg og udfoldelse, men også ro og nærvær.