St. Magleby Skole

Et undervisningsmiljø med fokus på børnenes trivsel, læring og udvikling

Projektet omfatter om- og tilbygninger samt energirenovering på St. Magleby Skole i forbindelse med implementering af en ny skolestruktur.

Tilbygningerne er på ca. 1.450 m² og omfatter 16 nye klasselokaler og tilhørende fællesarealer, som alle er indrettet med fokus på et godt og sundt undervisningsmiljø, som understøtter elevernes trivsel og indlæring. Desuden omfatter projektet ombygninger af store dele af den eksisterende skole herunder videreudvikling og brugerdialog, hvor gangforløb inddrages i klassernes areal samt ombygning af fællesarealer, personalerum, toiletter, garderobeområder og SFO-område.

I forbindelse med projektet etableres ny cykelparkering og legeplads. Vi forestår desuden varetagelsen af en langsigtet helheldsplan for alle skolens udearealer, herunder ny etablering af ankomst og parkeringsarealer, etablering af sikker skolevej mellem SFO og skole via en Tarzan-bane. Udvidelse af idrætsarealer med areal til streetsport og parkour samt et fælles scene- og opholdsareal.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Dragør | Danmark
Bygherre
Dragør Kommune
Areal
1.450 m2
Status
Realiseret