SPX-flow

Tidssvarende transformation med respekt for historie og værdier

SPX Flow startede som Silkeborg Jernstøberi i 1853 og er dermed en af Silkeborgs ældste og længst fungerende virksomheder. Transformationen af virksomhedens eksisterende hovedkontor er skabt med respekt for den historie, som det gamle jernstøberi besidder. Samtidig fremstår de fysiske rammer tidssvarende og afspejler virksomhedens kultur og værdier.

”I udviklingen af SPX har den fysiske sammenhæng mellem administration, produktion og lager været vigtig i bygningens transformation, så der skabes intern forståelse og et fællesskab mellem virksomhedens forskellige medarbejdere.”
– Per Laustsen, arkitekt MAA

Visionen med transformationen af SPX har været at omdanne virksomhedens eksisterende kontor- og lagerfaciliteter med fokus på bl.a. logistik, funktionalitet og medarbejdertrivsel. Som en central del af projektet har Årstiderne Arkitekter derfor indtænkt optimering af flowet internt i virksomheden og i udearealerne i form af til- og frakørsel af varer. Derudover har der været fokus på at skabe en ny hovedindgang, der sammen med nye udendørs opholdsarealer udgør et imødekommende og grønt ankomsttorv for besøgende.

Virksomhedens administration er rykket fra en separat bygning og ind i selve produktionsbygningen, hvor den danner en imødekommende front for besøgende. Umiddelbart bag receptionen ligger administrationen med mødelokaler, produktion og lager – alt sammen under samme tag. Her adskiller en glasvæg receptionen og administrationen, og der er således visuel forbindelse mellem ankomsten og administrationen. Ligeledes sikres der visuel kontakt imellem produktionen og administrationen ved at sætte glas i de eksisterende portåbninger – på den måde er arkitekturen med til at fremme gennemsigtighed og forståelse imellem afdelingerne. Som en del af projektet er den eksisterende kantine desuden moderniseret. Derudover er der i kælderniveau indrettet medarbejderfaciliteter med bl.a. omklædningsrum og træningslokale.

Gennem hele moderniseringen er bygningens industrielle karakter bibeholdt ved b.la. at bevare de patinerede porte, lade murværket fremstå råt og lave synlige installationer. Det rå udtryk bliver brudt med tekstiler og detaljer i varme farvenuancer. På den måde er kontorfaciliteterne moderniseret samtidig med at bygningens autenticitet og virksomhedens historie er bevaret på stedet.

Kategori
Erhverv
Lokation
Silkeborg | Danmark
Bygherre
KPC
Status
Realiseret, 2019
Areal
5.100 m2
Samarbejdspartnere
SPX Flow | Søren Jensen Ingeniører

Afsæt i medarbejdernes ønsker
I indretningen af administrationen er der taget hensyn til medarbejdertrivsel både i miljø og i designet af de forskellige zoner, som har fokus på både fordybelse og samarbejde i de åbne kontorer. De tidligere enkeltmandskontorer er i dag erstattet af åbne arealer inddelt i arbejdspladser, fælleszoner og mødelokaler.  I de åbne arbejdszoner er der indarbejdet rig mulighed for tilfældige møder og vidensdeling, mens der også er indarbejdet områder til koncentration og tilbagetrækning. Målet er, at de fysiske rammer skal understøtte og styrke virksomhedens arbejdsprocesser bedst muligt. For at imødekomme SPX’s ansattes ønsker blev medarbejdere og ledelse inddraget i processen gennem bl.a. workshops:

”Brugerinddragelsen var meget udbytterig. I de strukturerede rammer fik vi mulighed for at diskutere og arbejde med, hvilke værdier der skulle vægtes højest i byggeriet og på de nye arbejdspladser. Det har givet medarbejderne en følelse af at blive hørt og givet os mulighed for at tilkendegive, hvad der var vigtigt, at rådgiverne tog højde for i projektet. På et efterfølgende møde blev arkitekternes oplæg præsenteret for gruppen, og her fremgik det tydeligt, at tankerne fra workshoppen var indarbejdet i projektet.”
– Rikke Strauss Haulund, SPX FLOW