Søtorvet

Lokalplan for ny byplads, boliger og promenade centralt i Silkeborg

Søtorvet er et centralt byområde i Silkeborg, som ligger mellem Papirfabrikken og bymidten. Med lokalplanen for området gives der mulighed for etablering af et byområde med en ny byplads, en promenade og en forlægning af to veje.

Lokalplanen giver mulighed for, at området omkring Søtorvet kan omdannes til et nyt centerområde med bl.a. boliger, caféer og dagligvarebutik. På terræn etableres en bygningsbase, som indeholder en dagligvarebutik, mindre udvalgsvarebutikker, caféer og parkering i konstruktion.

Oven på basen placeres otte punkthuse med etageboliger, som indpasses i bymiljøet gennem bl.a. varierende højder på punkthusene og gennem anvendelse af tegl i forskellige nuancer.

I lokalplanen for Søtorvet sikres også nye forbindelser mellem bymidten, Søtorvet og Papirfabrikken, og lokalplanen giver bl.a. mulighed for etablering af en ny byplads ved Remstrup Å, som sikrer en bedre visuel forbindelse mellem bymidten og det gamle industriområde ved Papirfabrikken. Placering af bebyggelsen sikrer desuden, at der fra en forhøjet bypark er kig mod den omgivende by og Silkeborgs smukke landskab med vand og skov.

Desuden udpeges en række træer, der er bevaringsværdige pga. flagermusaktivitet i området og sikrer, at ny bebyggelse og nye anlæg udformes og placeres, så der tages hensyn til den omgivende natur, som er en vigtig del af Silkeborgs DNA.

Lokalplanen giver også mulighed for at to større veje – Chr. 8.s Vej og Søvej – kan forlægges, så der skabes en ny byggegrund langs Silkeborg Langsø, som kan anvendes til offentlige formål, som fx et museum.

Kategori
Byplan
Lokation
Silkeborg | Danmark
Bygherre
Silkeborg Kommune | AP Pension
Status
Realiseret, 2017
Areal
63.000 m2
Ydelser
Lokalplan, kommuneplantillæg
Visualisering
C. F. Møller