Social- og sundhedsskolen

En bygning som understøtter skolens pædagogiske læringsprofil med en klar relation mellem oplæg, læring og praksis

Igennem en brugerbaseret skitseringsproces med skolens ledelse og lærere har vi skitseret en om- og tilbygningen til Social- og sundhedsskolen i Herning.

Byggeriets begrænsede kvadratmetre gjorde det nødvendigt, at udnytte arealet så optimalt og fleksibelt som muligt, hvorfor der i processen blev defineret en ny undervisningsform, som bygger på kortvarige oplæg i plenum, indlæring i grupper og erfaring i praksis. Tredelingen kommer til udtryk i byggeriets disponering som bl.a. indeholder en smal bygning i to plan disponeret med mindre oplægsslokaler. Alle lokaler er møbleret med stole med bordklap og er således indrettet til kortvarig oplæg og med god plads til grupparbejde.

En ny mellembygning, mellem den eksisterende skole og den nye undervisningsfløj, rummer foruden skolens nye indgangsareal store arealer til arbejde i grupper. Bygningen er disponeret som et stort rum, med et indskudt dæk som første sal. De store arealer i umiddelbar forbindelse til oplægslokalerne, så der sammenhæng mellem oplæg og gruppearbejde. Hertil er udviklet rumskabende rotunder, der alle kan rumme grupper på op til 6 personer. Rotunderne er placeret i tæt relation, så lærerne kan overskue flere grupper på samme tid.

I den eksisterende fløj er etagerne ombygget til faglokaler – her er sengestue, plejebolig og undervisningskøkken, og i stueplan en kantine og et skolebibliotek. Den oprindelige facade er åbnet op ud mod mellembygningen, så der skabes åbenhed og synlighed mellem funktioner. På den måde understøtter bygningen skolens pædagogiske læringsprofil med en klar relation mellem oplæg, læring og praksis.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Herning | Danmark
Bygherre
SOSU Herning
Status
Realiseret, 2013