Social- og Sundhedsskolen - Holstebro

Markant træbyggeri forener faglighed og fællesskab i Holstebro

Holstebros nye Social- og Sundhedsskole bliver et dagligt undervisningssted for cirka 200 studerende og 25 medarbejdere. Skolen får en bærende konstruktion af limtræsøjler og –bjælker og er designet med bæredygtighed, indeklima og fællesskab for øje.

Gennem en årrække har Social- og Sundhedsskolen i Herning haft en afdeling i Holstebro, som har haft til huse i et midlertidigt pavillionbyggeri i umiddelbar nærhed til University College Holstebro. Men nu er tiden kommet til at rodfæste skolen i Holstebro. Derfor opføres lige nu en ny Social- og Sundhedsskole på samme adresse – en skole som de ca. 200 elever og 25 ansatte kan se frem til at indtage til sommer 2021.

Den nye skole er designet med afsæt i et fælles værdigrundlag, som er blevet til i samarbejde med elever og undervisere fra skolen. Her blev faglighed, tilgængelighed, udendørs aktiviteter, åbenhed og kreativitet fremhævet som vigtige værdier – og dermed Årstiderne Arkitekters udgangspunktet for udviklingen af skolen.

Samtidig har et sundt indeklima og bæredygtighed været vigtige designparametre i projektet. Det skal sikre brugerne en sund og bæredygtig bygning, der skaber den mest optimale ramme om trivsel og undervisning. Af samme grund faldt valget også på at opføre skolen med bærende konstruktion i limtræselementer – et valg som sparer CO2, som bidrager til et sundt indeklima og som samtidig tilfører skolens interiør store æstetiske kvaliteter.

”Særligt i husets hjerte og caféområde, som ligger på første sal, får eleverne glæde af de store trækonstruktioner som her går på tværs af etager i de dobbelthøje rumligheder og giver rummet et helt særligt udtryk. Hjertet er et stort fælles areal, hvor eleverne kan mødes udenfor undervisningen og hvor sund kost er i fokus. Her er der også plads til gruppearbejde og samlinger på de store centrale trapper, hvor vi har integreret udstillingsmontre, så skolens faglighed eller elevprojekter kan fremvises.”
Peter Kristiansen, kreativ leder for Undervisning og Fritid

Hele skolen er desuden disponeret med fokus på åbenhed, fællesskab og faglighed på alle tre etager. Alle faglokaler er designet, så de tydeligt udstråler det enkelte fag og fællesarealerne er indrettet med fokus på åbenhed og transparens, så eleverne hele tiden kan følge hinandens arbejde. Et greb som bidrager til fællesskabsfølelsen og det faglige tilhørsforhold.

Den nye SOSU-skole er placeret tæt ved UCH, Teknisk Skole og Holstebro Gymnasium og bliver således en del af et fælles uddannelsesmiljø. Derfor er den nye skoles udearealer designet med fokus på at skabe et levende udendørs campusmiljø med bl.a. en amfi-scene, udendørs muligheder for aktiviteter og en ny forplads med plads til både ophold og sportsaktiviteter.

Kategori
Undervisning og Fritid
Lokation
Holstebro | Danmark
Bygherre
Social- og Sundhedsskolen Holstebro
Status
Igangværende, realiseres i 2021
Areal
2.854 m2