Sluseholmen Syd

En boligkarré med små, individuelle byhuse

Bebyggelsen er beliggende i et bynært område i København, og består af to asymmetriske karréer med i alt 237 boliger. Boligerne spænder fra mindre studielejligheder til luksuriøse penthouses.

Bebyggelsens facader opdeles lodret i en række ’byhuse’ med hver sit udtryk, hvori den store variation i vinduestyper og facadedetaljer er med til at differentiere de forskellige byhuse. De to karréers østside udgøres af kanalhuse i fire etager, der alle har egen indgang.

Langs Sluseholmen findes butikker/erhverv i gadeplan, og under karréerne er kælder med bl.a. parkering, cykelparkering og depotrum.

De to gårdrum indrettes til fælles ophold og aktivitet, og inddeles i private zoner og mere offentlige zoner, beregnet til leg, socialt samvær og fysisk udfoldelse.

Kategori
Boliger
Lokation
København SV | Danmark
Bygherre
Danica Pension | KPC
Status
Realiseret, 2017
Areal
23.066 m2