Sluseholmen M + QN

Grønne gårdrum i Københavns nye bydel

I forlængelse af Sydhavnens udvikling har vi udarbejdet og projekteret gårdrum til bygning M og QN samt projekteret det tilknyttede gaderum.

Hele området omdannes til karre-øer med kanaler og vej- og stibroer. De private, grønne gårdrum er åbne og forbundet via de nævnte stibroer gennem høje porte.

Bebyggelsen er karreer med forskellige bygningshøjder afhængig af placering og orientering, og med varierende teglfacader. Begge gårdrum er hævet  ca. to meter over terrænniveau og har P-kælder under terræn. De to gårdrum har erhverv placeret i stuen mod Sluseholmen, og har adgang til boligerne fra gården.

Bygning M er en lukket karré med adgang fra fire porte på tre sider og vand langs den sydøstlige facade. Q nord er en åben karré mod Ved Stigboderne og danner en samlet karré med Q syd.

Gårdrummet i bygning M er inddelt med en privat zone langs facaden, der afskærmes med en række af tætstående buske. Den fælles del af gårdrummet flankeres af to linjer støttemure, hvorfra landskabet mødes i midten langs en diagonal forbindelse, hvor omkring der skabes opholdsrum og leg. Udenom håndteres cykelparkering og fordeling til boliger og det centrale rum defineres yderligere af to trægrupper og ét solitært træ.

QN anlægges med en mere urban karakter bestående af en serie af felter, der definerer forskellige opholdssteder. Fra vejen er der adgang for redningskøretøjer via rampe og langs vejen håndteres renovation og transformerstation. Gårdrummet forbindes yderligere til vejen af en bred trappe, men skærmes af beplantning.

Kategori
Landskab
Lokation
København | Danmark
Bygherre
Danica Pension | KPC
Status
Igangværende